september 14

Høyeste strømpris på sju år..

Gjennomsnittlig strømpris for husholdningene, utenom avgifter og nettleie, var 44,6 øre/kWh i 2. kvartal 2018 – en oppgang på 35 prosent fra 2. kvartal i 2017. Man må tilbake til 2. kvartal 2011 for å finne høyere strømpris opplyser SSB i en artikkel.

Økning

Den totale strømprisen for husholdninger, medregnet avgifter og nettleie, var i gjennomsnitt 110,3 øre/kWh i 2. kvartal 2018, ifølge nye tall fra statistikken Elektrisitetspriser. Dette er en økning på 16 prosent sammenlignet med 2. kvartal 2017. Av dette utgjorde strømprisen 44,6 øre/kWh, nettleien 28,9 øre/kWh og avgifter på elektrisk kraft 36,8 øre/kWh.

Lite nedbør

Oppgangen i strømpris i 2. kvartal 2018 sammenlignet med samme kvartal året før må ifølge NVE ses i lys av lite nedbør til kraftmagasinene og høyere brenselspriser som økte prisene på import av kraft.

Kontrakter med variabel pris var dyrest

Husholdninger med kontrakter med variabel pris hadde den dyreste kontraktstypen i 2. kvartal 2018 med en gjennomsnittlig strømpris på 48,5 øre/kWh, eksklusive avgifter og nettleie.

For husholdninger med kontrakter tilknyttet elspotprisen, som er den vanligste kontraktstypen, slik det fremgår av figur 3, var gjennomsnittlig strømpris på 43,6 øre/kWh. Husholdninger med eldre fastpriskontrakter hadde kontraktstypen med lavest pris på 30,2 øre/kWh. Få husholdninger har strøm gjennom fastpriskontrakter, og disse kontraktene utgjør en veldig lav andel av totalt strømforbruk.

Aktuell link | skjema / statistikk via SSB