september 15

– Lærere som opplever vold og trusler får dessverre ofte ikke den støtten de trenger..

  • Lærere som opplever vold og trusler får dessverre ofte ikke den støtten de trenger, verken fra skolens ledelse eller kollegaer. Det var noe av hovedfunnene forsker Børge Skåland i dag presenterte for de videregående skolene i Østfold. Det ønsker fylkesdirektør for opplæring Solveig Olsen å endre på. – Takk for at du har gitt voldsutsatte lærere en stemme. Dette tar vi med oss videre, sa Olsen.

Samling

Over 200 ansatte i videregående skoler var samlet på Blå Grotte i Fredrikstad denne uka opplyser Østfold fylkeskommune i en artikkel.

I salen satt ledergruppene, hovedverneombud og tillitsvalgte ved de videregående skolene. Tema for dagen var hvordan lærere opplever vold og trusler i skolen.

  • Vold og trusler er dessverre et økende problem i arbeidslivet generelt, og dere som jobber i skolen er spesielt utsatt. Det tar vi som arbeidsgiver alvorlig, og vi ønsker å jobbe sammen med dere for å forebygge at slik skal skje. Det er dere lærere som vet hvor skoen trykker i møte med elevene. Vi ønsker et trygt miljø der lærere er åpne og sier fra om hendelsene. Ingen skal være redde for å gå på jobb. Selv om vi så langt ikke har en økning i registrerte saker på våre skoler, og da legger jeg vekt på «registrerte», så ønsker vi å være i forkant og forebygge slike hendelser, sa Solveig Olsen, fylkesdirektør opplæring.

Går litt i stykker

Børge Skåland fra Oslo MET har i sin doktorgradsavhandling intervjuet 14 lærere fra både grunnskole og videregående skole, som har opplevd trusler eller fysisk vold fra elever. Han har også selv erfaring med dette som lærer på spesialskoler og i barnevernet.

Skåland fortalte flere sterke historier om ansatte som har blitt utsatt for vold og trusler. Mange opplevde mangel på støtte fra både ledelse, kollegaer og tillitsvalgte. Episodene ble bagatellisert og tiet i hjel. Lærere som har blitt sykemeldt etter voldshendelser, opplevde at ingen ringte eller tok kontakt.

Børge Skåland. Foto via Østfold fylkeskommune

Kontroll

– Det ligger i læreryrket at du skal ha kontroll i klasserommet. Bryter du med denne normen, kan du oppleve avvisning i stedet for støtte. Mange føler også både skyld og skam for at de ikke klarte å forhindre volden.

De som blir utsatt for vold eller trusler er ofte redde for å bli stigmatisert og rådville om hvem de skal snakke med. Det kan være vanskelig å snakke med en leder om at man er utrygg og har angst, fordi man samtidig er redd for å bli oppfattet som inkompetent.

Dessverre opplever mange lærere at temaet er tabubelagt å snakke om, og at skolens ledelse ikke vil snakke om det. – Praksisen i skolen er at elevenes rettigheter går foran ansattes rettigheter til et trygt arbeidsmiljø, hevdet Børge Skåland.

Noen tips fra Børge Skånland

Anerkjenn den krenkelsen som har vært, ikke prøv å bagatellisere den

Sørg for at den som har vært utsatt for vold eller trusler får rom og tid til å fortelle om sin opplevelse av hendelsen.

Vis konkret omsorg. Det kan være en kopp kaffe, en telefon hjem til en sykemeldt kollega eller sende en blomsterbukett.

Det er viktig med gode rutiner, men like viktig er det å sørge for at de blir fulgt. Her har tillitsvalgte og verneombud en viktig rolle. En ide kan være å øve på hva man skal gjøre når slike hendelser skjer.

Aktuell link | alle foto via Østfold fylkeskommune