september 16

-Snakk med barn og sårbare mennesker om NATO-øvelsen..

Noen kan synes det er ubehagelig med synlige soldater og økt militær trafikk. Det kan være personer som har opplevd krig og traumer tidligere, eller barn. – Snakk om øvelsen og hvorfor NATO øver i Norge, oppfordrer helsedirektør Bjørn Guldvog i en artikkel fra Helsedirektoratet.

«Trident Juncture»

NATO-øvelsen Trident Juncture er i gang og de neste månedene vil den synes og høres en rekke steder i landet, også på steder der folk ikke er vant til å se soldater, stridsvogner og helikoptre.

– Barn kan bli redde eller urolige av dette. Vi anbefaler voksne å snakke med barn om øvelsen og om NATO, selv om barna ikke selv spør, sier helsedirektør Bjørn Guldvog. Han legger til at det også kan være andre som synes øvelsen er ubehagelig.

| Om øvelsen – Østfold

– Det kan være personer som har opplevd krig og traumer tidligere, og som får naturlige reaksjoner på dette. Det er viktig at også disse blir sett og får snakke om følelsene de kjenner på, understreker han.

Denne uken har Helsedirektoratet oppfordret Fylkesmenn og kommuner om å snakke med dem som kan være urolige for øvelsen.

Aktuell link

Foto via Forsvaret | presse | arkiv