september 17

Besøkte Os skole

Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie møtte blant andre tillitsvalgt ved Os skole i Halden, Siri Klein Bakke (til venstre) og adjunkt Anne-Grete Hofstad til en prat om vold og trusler i skolen. Foto: ASD

Prøvepilot

Under et østfoldbesøk ganske nylig besøkte Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie Os skole i Halden. Skolen fikk denne dagen besøk av Arbeidstilsynet, som gjennomfører en rekke tilsyn mot vold og trusler i skolen. Østfold og Akershus er en prøvepilot for tilsynet opplyser Arbeids- og sosialdepartementet i en melding.

Utsatt for vold

– Halvparten av lærerne i barneskolen sier de har vært utsatt for fysisk vold, mens 19 prosent av ungdomsskolelærerne sier det samme. Det er alt for mange, fastslår Anniken Hauglie.

Regjeringen innførte i fjor nye regler som stiller tydeligere krav til at arbeidsgiver skal forebygge og følge opp vold og trusler. De skal kartlegge mulige farer, gjøre jevnlige risikovurderinger, sette inn tiltak og følge opp ansatte hvis de utsettes for vold og trusler.

-Melde fra

– Min oppfordring til arbeidstakerne er at de alltid må melde fra når noe skjer. Alle virksomheter skal ha et system som fanger opp vold- og trusselhendelser, sier statsråden.