september 17

Må få nytt førerkort..

Statens vegvesen har oppdaget feil opplysninger på 324 førerkort. De som har feil ved førerkortet vil bli kontaktet og vil få utstedt nytt korrekt førerkort gratis opplyser Statens vegvesen.

Gjennomgang

Statens vegvesen har gjort en gjennomgang av 7000 førerkort som har blitt utstedt i perioden 2005 til 2014. Ved en feil har 324 førerkort i denne perioden blitt utstedt med uriktig informasjon om hvilke førerkortklasser førerkortet gjelder. Totalt i perioden er det utstedt nesten 3 millioner førerkort.

Feilene ikke mulig i nytt system

  • Feilene har antakelig oppstått på grunn av svikt i manuelle rutiner ved fornyelser av førerkort. Fra 2014 fikk vi et nytt og sikrere førerkortsystem, hvor slike feil ikke kan oppstå, sier Synnøve Vebostad ved førerkortkontoret i Statens vegvesen.

Nytt førerkort gratis

Nå sender Statens vegvesen ut brev til dem det gjelder.

  • De som har feil førerkortklasse oppført på førerkortet, vil få et brev fra oss der vi ber om at de leverer inn førerkortet til en trafikkstasjon. De vil da samtidig få utstedt et nytt førerkort. Siden feilen ligger hos oss vil vi gjøre dette gratis, sier Vebostad.