september 20

Mange studenter benyttet sjansen til å få en innblikk i hva som foregår i akuttsykehuset på Kalnes..

Hele 50 sykepleierstudenter tok turen til sykehuset på Kalnes da de ble invitert til åpent hus i går 19 september opplyser sykehuset Østfold i en artikkel. Engasjerte ledere og fagpersoner fra 13 ulike enheter i sykehuset stilte velvillig opp for å møte studentene.

-Fin anledning

  • Dette er en fin anledning til å få snakket med studenter, svare på spørsmål, fortelle om ulike fagområder og alt det spennende vi jobber med i sykehuset vårt, sier HR-rådgiver Ane Grimsrud.

HR og fag- og kompetanseavdelingen legger til rette for arrangementet som etter hvert er blitt en tradisjon i sykehuset.

  • Dette er en fin måte for studentene å bli bedre kjent med sykehuset på, og vi har mye å tilby. Både fast helgestilling, ferievikariater og fast heltidsjobb når de er ferdige sykepleiere, sier Grimsrud.

Aktuell link | alle foto via sykehuset Østfold