september 21

Klar anbefaling: – Hold dere inne! Dobbelt OBS-varsel ..

Det advares mot kraftig vind og uvær fra fredag ettermiddag og utover kvelden. Meteorologene hos Yr har sendt ut dobbelt OBS-varsel og advarer befolkningen.

Rødt nivå

-Farevarselet for vind i SørNorge oppgraderes til rødt nivå – ekstremvær – for Oslo, Akershus Østfold og Vestfold. Det opplyser Meteorologene tidlig fredag ettermiddag.

Kraftige vindkast og full storm

Fra fredag ettermiddag er det ventet sørlig full storm på kysten, og lokalt kraftige vindkast, opp mot 35 m/s i kystområdene. Indre strøk kan også få vindkast opp mot 25-30 m/s . Vinden dreier vestlig og avtar natt til lørdag.


Tidslinje

fredag 21. september 2018 kl 12 Vinden øker

lørdag 22. september 2018 kl 2 Vinden avtar


Konsekvenser


Det er farlig å være utendørs, og det ventes uvanlig stor skade på bygninger, infrastruktur, skog og strømnett. Stor fare for innstillinger av flyavganger, båter og annen transport. Broer kan stenges. Takstein og takplater blåser av hus og bygninger.

Anbefaling

Hold dere inne.


Farenivå


Rødt

Høy vannstand

Varsel for strekningen Svenskegrensa til Langesund: Lørdag er det ventet høy vannstand, estimert til 70-90 cm over høyden oppgitt i tidevannstabellene, i kombinasjon med høye bølger. Vannstanden er ventet å være på det høyeste natt til lørdag mellom klokken 03 og 05 og lørdag ettermiddag mellom kl 14 og 16. Mer informasjon om vannstand og tidevann finnes på sehavniva.no.

Konsekvenser

Mindre oversvømmelser og fare for små ødeleggelser på infrastruktur og bygninger i strandsonen.

Anbefaling

Vis forsiktighet ved ferdsel i strandsonen ved stormflo og høye bølger.