september 21

Vil gjøre det enklere for politiet å holde tilbake utlendinger som blir stanset i grense- og utlendingskontroll..

Regjeringen vil gjøre det enklere for politiet å holde på utlendinger som blir stanset i grense- og utlendingskontroll.

Kontroll

  • Vi må ha kontroll på grensene våre, og vi må ha kontroll på hvem som oppholder seg i landet. Dersom vi vurderer å bortvise en som blir stoppet på grensen fordi han ikke kan sannsynliggjøre hva han skal drive med i Norge, så vil det undergrave systemet dersom vi likevel lar denne personen reise inn i landet, sier justis-, beredskaps- og innvandringsminister Tor Mikkel Wara (FrP) i en melding.

Foreslår

Derfor foreslår Regjeringen nye hjemler i utlendingsloven slik at politiet kan holde en utlending tilbake i inntil fire timer, når utlendingen blir stanset i vanlig utlendingskontroll eller inn- eller utreisekontroll.

Virkemiddel

  • Grense- og utlendingskontroll er virkemiddel i kriminalitetskrigen, og det er viktig med klare regler som gir grunnlag for nødvendig kontroll. Jeg noterer meg også stor støtte til forslagene til nye lovhjemler i høringen, sier statsråden.

Det blir også foreslått en ny hjemmel for arrestasjon i inntil 24 timer i tilfelle der en utlending som blir stanset i innreisekontroll, mest sannsynleg vil bli nekta innreise og bortvist eller utvist. Avgjørelse om arrestasjon skal bestemmes av en politijurist.

Den nye instruksen om arrestasjon vil ikke gjelde asylsøkere. For denne gruppa gjelder det allerede generelle og særskilde regler. Det vil heller ikke være anledning til å gripe barn og barnefamilier etter den nye arrestasjonshjemmelen.

  • I saker der barn og barnefamilier blir stansa i en innreisekontroll, kan politiet vurdere om det skal tas i bruk mindre inngripende tiltak som meldeplikt eller bestemt oppholdssted. Arrestasjon og eventuell internering kan bare skje på de strenge vilkår som Stortinget vedtok våren 2018, avslutter Wara.