september 22

Stopper de usynlige fiendene på Borg havn

En gruppe på fem veterinærer står klare på Borg havn når det store lasteskipet med amerikansk materiell senker rampa. Før et eneste kjøretøy kan forlate båten, sjekker veterinærene nøye etter om alt er så rent som Forsvaret krever av sine allierte.

| via Forsvaret

Det kalles biologisk grensekontroll, og skal hindre innførsel av smittsomme dyre- og plantesykdommer, parasitter, og innførselen av uønskede arter til Norge

AFRIKANSK SVINEPEST

— Det er det vi ikke ser som utgjør størst fare, forklarer veterinær Ulrik Hansen.

Akkurat nå er det afrikansk svinepest veterinærene er mest bekymret for. Et utbrudd vil være katastrofalt for norske svinebønder, og til syvende og sist oss forbrukere. Kostnaden for å utrydde en så alvorlig sykdom vil være flere milliarder kroner.

Om bord på skipet sjekker Hansen dokumentasjonen på at deltakerlandet har fulgt kravene som sier at alt skal være rengjort og desinfisert før avreise. Han og de andre veterinærene tar også stikkontroller. Hjulbuer, kriker og kroker gås over med lommelykt. Et fuglerede, en klump med jord eller insektegg kan dukke opp. Da må kjøretøyet vaskes og desinfiseres på ny.

Alt av materiell vaskes nøye før det ankommer Norge. Blir ikke materiellet godkjent av de norske veterinærene, må det vaskes på ny.

Samvittighetsfulle

— Jeg opplever at de allierte treningspartnerne er samvittighetsfulle og møter de kravene vi har framsatt, sier kapteinløytnant Hansen.

Praksisen er den samme når Forsvaret henter hjem eget utsyr etter øvelser eller operasjoner i utlandet.

SKITTENT MATERIELL

Allerede før fartøyet har startet overfarten til Norge har amerikanerne meldt inn at materiellet de kommer med er skittent. Det har blitt plukket opp fra forskjellige steder i Europa, og for å rekke fram til øvelsen i tide har de blitt enige med veterinærene om å foreta rengjøringen i Norge.

Rekken med kjøretøy vokser etter hvert som båten losses. To ganger skal de igjennom – først for vask, så for desinfisering. Først da er det klart for å sendes videre ut til øvelsen.

— Dette er en del av forsvaret av Norge. Forsvar handler ikke bare om våpen. Meningen bak kontrollen er å beskytte Norges evne til å produsere mat, og det er full enighet i NATO om at dette er nødvendig å gjøre, forklarer oberst Per Lausund, veterinærinspektøren i Forsvarets.

SAMARBEID MED MATTILSYNET

Arbeidet gjøres i tett samarbeid med Mattilsynet, som har fastsatt forskriftene som gjelder vern mot smittsomme dyre- og plantesykdommer.

Over 8 000 kjøretøy, og en like stor mengde kontainere, fra 30 deltakerland ruller nå inn på norske veier og jernbaner. Norske veterinærer reiser også ut til noen av deltakerlandene for å gjøre kontrollen der, ettersom det ikke er alt som er like lett å kontrollere når det først har kommet til Norge. Jobben de gjør, gjøres for å forsvare landet mot de minste fiendene våre.

Aktuell link | alle foto via Forsvaret