september 22

VGS-elever som mobber kan bli pålagt å bytte skole..

Regjeringen foreslår at elever som mobber kan bli tvangsflyttet også i videregående skole. – Pålagt skolebytte skal kun være et tiltak i ekstraordinære tilfeller der andre tiltak ikke har vært nok. Vi må sikre alle elever et trygt og godt skolemiljø, sier kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner i en melding.

I dag er det ikke mulig å pålegge elever i videregående å bytte skole. De kan bortvises for resten av dagen, opptil 5 dager, eller i svært alvorlige tilfeller – for resten av skoleåret.

– Mobbing skal ikke skje, og skolene skal jobbe godt og systematisk for å forebygge og håndtere dette. Det er trist med saker som ender i diskusjoner om at én elev skal bytte skole. Men jeg mener det er riktig å ha denne muligheten i de aller mest alvorlige sakene, sier Sanner.

I grunnskolen kan man flytte elever mot elevens og foreldrenes ønske dersom hensynet til medelevene krever det.

– Pålagt skolebytte skal ikke være en enkel løsning, men på lik linje som i barne- og ungdomsskolen bør det være mulig å pålegge elever også i videregående å bytte skole, når hensynet til medelevene tilsier det, sier Sanner.

Regjeringen foreslår tre vilkår må være oppfylt før en elev kan flyttes:

1 Oppførselen til eleven som flyttes må i alvorlig grad gå ut over tryggheten eller læringen til andre elever.

2 Mindre inngripende tiltak vil ikke være tilstrekkelig for å gi medelevene et trygt og godt skolemiljø.

3 Før vedtak blir fattet skal eleven selv, rektor og læreren til eleven ha blitt hørt, og andre tiltak skal være vurdert og helst prøvd ut.