september 25

-Flere politikere har de siste dagene fortalt om hets som gjør dem redde. Kripos har et eget tipsmottak..

-Flere politikere har de siste dagene igjen fortalt om hets som gjør dem redde. Kripos har et eget tipsmottak for hatefulle og diskriminerende ytringer på internett. Dersom man blir utrygg av meldinger bør man kontakte politiet oppfordrer Kripos på Twitter.

Hatefulle ytringer på internett

Politiet ønsker tips om diskriminerende og hatefulle ytringer som blir publisert eller delt på internett.

Med diskriminerende eller hatefull ytring menes det å true eller forhåne noen, eller fremme hat, forfølgelse eller ringakt overfor noen på bakgrunn av en persons etnisk opprinnelse (hudfarge, nasjonal opprinnelse, språk), religion/livssyn, homofil orientering og nedsatt funksjonsevne.Disse fire gruppene har lovmessig vern etter straffeloven § 185.

I tillegg ønsker politiet tips om diskriminerende eller hatefulle ytringer rettet mot noen på bakgrunn av en persons kjønn, alder, yrke, politiske sympatier, interesser, tilhørighet, yrke, bosted eller sosial status.

Straffeloven

Disse gruppene vernes ikke av straffeloven § 185, men kan knyttes til andre straffebud i straffeloven, som for eksempel § 266 hensynsløs atferd.

Hvis dette er noe du ser skjer med andre, kan du tipse politiet. Dersom dette er noe som skjer med deg, så anbefales det at du tar kontakt med lokalt politi og eventuelt anmelder forholdet hos dem.

Rettslig grunnlag

Tipsmottaket er bemannet døgnet rundt og tipsene håndteres av Kripos. Dersom det haster, ring politiets nødtelefon 112. Du må kontakte ditt lokale politi dersom du ønsker å anmelde et konkret straffbart forhold.

Aktuell link