september 28

Enklere å få førerrett for lett motorsykkel og mopedbil – for folk som allerede har førerkort for personbil..

  • Lett motorsykkel er et godt alternativ for mange som pendler, og kan bidra til mindre køer, mindre lokal forurensning og mindre behov for parkeringsplasser. Regjeringen vil nå gjøre det enklere å få førerett for lett motorsykkel for folk som allerede har førerkort for personbil.

Dette sier samferdsleminister Jon Georg Dale i forbindelse med at han har bedt Vegdirektoratet om å gjøre framlegg om enklere mulighet til å få førerkort for lett motorsykkel for personer som allerede har førerkort for personbil.

To ulike modeller

To ulike modeller skal vurderes, både modell med noe opplæring og teoretisk og praktisk prøve, og modell med om lag 12 timer opplæring, men uten prøve. Trafikksikkerhet er høyt prioritert, og opplæringskravene skal særleg ta hensyn til risiko ved kjøring med lett motorsykkel.

Det kan også bli enklere å kjøre mopedbil. Det skal komme forslag om at aldersgrensen for førerkort for mopedbil blir senker fra 18 til 16 år samtidig som opplæringskrav blir tilpasset den nye aldersgruppen.

De som har førerkort for traktor skal kunne utvide til mopedbil ved å ta et sikkerhetskurs.

Vegdirektoratet vil nå utarbeide detaljene i forslaget som er ventet på høring før jul. Nye regler vil kunne være på plass til motorsykkelsesongen neste vår.