september 30

Hva skjer med rentene i Husbanken når Norges Bank hever styringsrenten?

Når Norges Bank hever styringsrenten, øker rentene i Husbanken i takt med rentene i det private markedet. Men ikke før etter 1-4 måneder opplyser Husbanken i en melding.

  1. september hevet Norges Bank styringsrenten for første gang på sju år, fra 0,5 % til 0,75 %. De første private bankene meldte dagen etter at de setter opp boliglånsrentene tilsvarende. Hvordan påvirker dette rentene i Husbanken?

Husbankrenten følger markedsrenten

Husbankens renter endrer seg i takt med rentene i markedet, men med en forsinkelse. Husbankens renter fastsettes med utgangspunkt i et gjennomsnitt av de fem beste tilbudene for tilsvarende lån i markedet. Dette gjennomsnittet kalles basisrenten. Effektiv rente i Husbanken er lik basisrenten minus 0,75 prosentpoeng

Flytende rente fastsettes annenhver måned

Husbankens flytende renten beregnes ut fra basisrenten gjennom to måneder. Ny rente trer i kraft to måneder senere. Renteøkningen som kom i markedet i slutten av september, vil dermed bidra til økt flytende rente i Husbanken fra 1. januar.

Fastrentene fastsettes hver måned

Husbanken tilbyr fastrente med bindingstid på enten 3, 5, 10 eller 20 år. Fastrentene beregnes ut fra basisrenten gjennom en måned. Ny rente trer i kraft en måned etter. Renteøkningen som kom i slutten av september, vil dermed kunne bidra til økte fastrenter i Husbanken fra 1. november.

Hver måned

Fastrentetilbudet for neste måned offentliggjøres ca. den 6. hver måned, med frist til å inngå avtale om fastrente ca. en uke før månedsskiftet.

Foto via Husbanken