oktober 02

Mange vil slutte å røyke eller snuse, men få bruker hjelpemidler..

40 prosent av dem som røyker og 30 prosent av dem som snuser, har planer om å slutte i løpet av de neste seks månedene. Med hjelpemidler vil flere lykkes skriver Helsedirektoratet i en melding.

Selv om mange vil slutte, har de fleste planer om å slutte uten hjelp. I en undersøkelse gjennomført av Respons Analyse sier 11 prosent at de vil benytte seg av nikotinlegemidler når de skal slutte å røyke, mens 10 prosent av de som snuser vil bruke nikotinfri snus.

  • Det er gledelig at så mange har planer om å slutte. Men det kan være lettere å lykkes dersom man bruker hjelpemidler, sier helsedirektør Bjørn Guldvog.

Hjelpemidlene som flest røykere ønsker å benytte er nikotinlegemidler, Slutta-appen og e-sigaretter. De som snuser ønsker å bruke nikotinfri snus og Slutta-appen.

  • Det mest effektive er samtaler med helsepersonell, i kombinasjon med bruk av legemidler. I tillegg kan det være nyttig å teste ut digitale verktøy som Slutta-appen eller den nye prateroboten til Slutta på Messenger, sier Guldvog.

Økte avgifter på røyk og snus kan gi legemidler på blåresept

Over halvparten av befolkningen er enige i at avgiftene på røyk og snus bør øke mer enn vanlig prisstigning, men kun 19 prosent av de som selv røyker og snuser er enige i dette. Samtidig ønsker hele 60 prosent av de som røyker at legemidler til røykeslutt blir tilgjengelig på blå resept.

  • Vi ønsker økte avgifter på tobakk for å subsidiere legemidler til tobakksavvenning, og har foreslått dette i vårt innspill til ny folkehelsemelding . Hvis dette kan få færre til å røyke, så bør vi legge til rette for det, sier helsedirektøren.

Ønsker flere tobakksfrie soner

Nesten halvparten av befolkningen plages av andres tobakksrøyk utendørs på holdeplasser for buss, trikk og tog. Like mange mener det bør være forbud mot å røyke ved bordene på serveringssteder. Hver fjerde røyker er enig i påstanden om at det bør være forbudt å røyke ved bordene på serveringssteder, og 80 prosent av befolkningen er enige i at det bør være forbudt å røyke i bil med barn til stede.

  • Vi foreslår også å utrede lovendringer for å beskytte barn og unge mot tobakksrøyk, som for eksempel utvidede røykeforbud, sier Guldvog.

Slutt, eller støtt en som prøver i Stopptober

I Oktober kjører Helsedirektoratet kampanjen Stopptober, en hel måned som skal motivere dem som røyker og snuser til å gjøre et slutteforsøk.  Dersom man kommer gjennom de 28 første dagene uten røyk, har man fem ganger så stor sjanse for å lykkes i å slutte for godt.

Fakta om undersøkelsene

• Respons Analyse har gjennomført to spørreundersøkelser på web for Helsedirektoratet i september. Den ene undersøkelsen er gjort blant 347 røykere og 302 snusere over 18 år. Den andre er gjennomført blant et representativt utvalg på 1100 personer i alderen 16-85 år.

• På spørsmål om hvilke hjelpemidler de tror de kommer til å bruke, er det flest røykere som svarer nikotinlegemidler (11 prosent), deretter følger Slutta-appen (6 prosent) eller e-sigaretter (6 prosent). Blant snuserne er det nikotinfri snus som topper listen over aktuelle hjelpemidler (10 prosent), tett fulgt av Slutta-appen (9 prosent).

Foto via Helsedirektoratet