oktober 03

Utbrudd av salmonellasmitte i flere fylker..

Folkehelseinstituttet har oppdaget et utbrudd som skyldes mage-tarmbakterien Salmonella Enteritidis. Så langt er det påvist smitte hos 16 personer som er bosatt i flere fylker opplyser Folkehelseinstituttet i en artikkel. Østfold er ikke blant de aktuelle fylkene.

Det er igangsatt utbruddsetterforskning sammen med kommuneoverleger, Veterinærinstituttet og Mattilsynet.

Prøver fra pasientene er tatt mellom slutten av juli og begynnelsen av september. De er i alderen fra 1 til 74 år. Det er 10 kvinner og 6 menn og de er bosatt i Oslo, Nordland, Troms, Finnmark, Rogaland, Vest-Agder, Vestfold, Trøndelag, Sogn og Fjordane og Oppland. Det er påvist bakterier med lik DNA-profil hos alle de 16 personene.

Ikke tidligere sett utbrudd med denne bakteriestammen 

Det er ikke tidligere sett utbrudd med denne stammen av Salmonella Enteritidis i Norge. Den er også ulik Salmonella Enteritidis-utbruddsstammen som ble påvist i flere europeiske land i 2016/2017. Da var utbruddet knyttet til importerte egg fra Polen.

Folkehelseinstituttet samarbeider med kommunehelsetjenesten, Mattilsynet og Veterinærinstituttet for å kartlegge om pasientene kan ha felles smittekilde. Det gjennomføres intervjuer med pasientene, og det blir tatt prøver av mat og matrester for om mulig å finne smittekilden.

– Etterforskningsarbeid ved spredte utbrudd kan være komplisert og ta tid. I mange saker vil man ikke klare å finne smittekilden eller å avklare om det dreier seg om én felles kilde. Det er for tidlig å si noe om dette er et avgrenset utbrudd eller om det vil øke i omfang, men vi følger situasjonen nøye, sier seniorrådgiver Solveig Jore i Folkehelseinstituttet.

Saken var også omtalt i september. Antallet er økt med 3 tilfeller siden den gang.

Aktuell link