oktober 04

Vær den sjåføren du selv ønsker å møte..

Tre av ti ulykker i trafikken skyldes uoppmerksomhet. Foto via Vegnett / Opeide

Vær den sjåføren du selv ønsker å møte

Høstferien er i gang og mange legger ut på biltur. Et øyeblikks uoppmerksomhet kan endre alt.

– Planlegg turen og ta vare på hverandre i trafikken, oppfordrer Rita Aarvold i Statens vegvesen.

| via Vegnett

Tre av ti dødsulykker i trafikken, skyldes uoppmerksomhet. I september mistet vi 17 mennesker. Det er mer enn en tredobling sammenliknet med samme måned i fjor.

Men jeg skulle jo bare…

«Skal bare» sjekke… «Skal bare» bytte sang… «Skal bare» finne noe i veska…

Og ofte er det nettopp det som skjer. Vi skal jo bare… Men for hvert eneste «skal bare», starter konkurransen om oppmerksomheten vår. Vi har bare én pott. Vi klarer å gjøre to ting samtidig, men ikke med den samme kvaliteten. I trafikken kan det blir skjebnesvangert.

– De du møter på veien fortjener at du har din hele og fulle oppmerksomhet rettet mot nettopp dem. Vi passerer hverandre, ofte i høy hastighet, og er nødt til å stole på at bilistene vi møter er oppmerksomme, sier Aarvold.

Vær den sjåføren du ønsker å møte

To sekunder ser ut til å være en kritisk grense for hvor lenge man kan ta blikket bort fra trafikken sammenhengende, før risikoen for farlige hendelser øker betraktelig.

Et øyeblikks uoppmerksomhet kan snu livet opp ned og endre alt for alltid.

Der og da er det øyeblikket som teller. Hvert eneste øyeblikk. Vi er mange som møtes på veien. Et kort øyeblikk tett på, så glir vi forbi hverandre.

– Et øyeblikks uoppmerksomhet kan snu livet opp ned og endre alt for alltid. Vær den sjåføren du selv ønsker å møte, og oppfordre andre til det samme, sier Aarvold.

Planlegg bilturen!

Det er mange ting som kan ta oppmerksomheten vekk fra bilkjøringen. Statens vegvesen ønsker at bilistene skal planlegge turen, og reflektere over hvor de har sin oppmerksomhet når de kjører.

– Sørg for å luke vekk så mange oppmerksomhetstyver som mulig, før dere kjører! Start mette og uthvilte, og hjelp hverandre underveis på turen. La sidemannen ta seg av radioen, kartlesingen og barna. Og ta pauser underveis, det er både hyggelig og nødvendig, oppfordrer Aarvold.

Aktuell link | foto / Input via Vegnett