oktober 08

Sykehuset Østfold: Stor pågang av pasienter med sykelig overvekt

Overvektspoliklinikken i Sykehuset Østfold Moss har femårsjubileum i høst. Foto via sykehuset Østfold

Stor pågang av pasienter med sykelig overvekt

Hver måned henvises rundt 70 personer til overvektspoliklinikken i Moss. – En person med sykelig overvekt minsker risikoen for å utvikle andre sykdommer betraktelig ved å gå ned 10-15 prosent i vekt, og vårt mål er å hjelpe pasientene med å mestre denne vanskelige oppgaven, sier Anna Lundgren, lege i overvektspoliklinikken via sykehuset Østfolds nettsider.

For fem år siden kunne Sykehuset Østfold endelig gi østfoldingene et etterlengtet tilbud; en egen poliklinikk for personer med sykelig overvekt.

Allerede før overvektspoliklinikken i Sykehuset Østfold Moss åpnet, var det mer enn 400 kvinner og menn som sto på venteliste.

  • De ønsket heller å vente på å få behandling i Østfold, enn å bli henvist til andre sykehus, forteller sykepleier Elisabeth Andreassen.

70 nye hver måned

For å definere graden av overvekt, brukes BMI (kroppsmasseindeks). I tråd med nasjonale retningslinjer kan pasienter over 18 år, med vesentlig redusert helserelatert livskvalitet og alvorlig fedme, dvs. BMI ≥40 henvises til poliklinikken. Pasienter med BMI ≥35 kan også henvises til poliklinikken dersom de har vektrelaterte følgesykdommer som diabetes type 2, høyt blodtrykk, søvnapné, hjertekarsykdom, polycystisk ovariesyndrom eller artrose.

Poliklinikken i Moss mottar omtrent 70 nye henvisninger hver måned.

  • Selv om vi får mange henvisninger, er det sannsynligvis enda flere som ikke tar kontakt med fastlegen for å få hjelp mot overvekten, sier Anna Lundgren.

Mange årsaker

Legen presiserer at sykelig overvekt kan ramme alle, og årsakene kan være mange.

  • Dette er absolutt ikke bare mennesker som spiser for mye og trener for lite. Jeg har aldri vært i en avdeling hvor jeg har møtt så mange ulike pasienter. Her er unge, gamle, menn og kvinner, i alle typer livssituasjoner og yrker. Og mange er svært aktive, sier hun.

Noen pasienter kan ha hatt langvarige problemer med vekten, andre har vært gjennom behandlinger eller startet med medisiner som påvirker forbrenningen eller appetitten, og dermed utviklet et stort vektproblem. I overvektspoliklinikken står fagpersoner med bred kompetanse klare til å hjelpe pasientene.

Her kan du lese mer om tema via sykehusets nettsider.

Foto

Medarbeiderne på bildet. Fra venstre sykepleier Elisabeth Andreassen, sekretær Monica Johansen Vik, klinisk ernæringsfysiolog Benedicte Jahrn, sykepleier Hege Røstad Karlsen, lege Anna Lundgren, klinisk ernæringsfysiolog Elisabeth Janson, psykolog Kristin Malmberg og sykepleier Karoline Holmen.