oktober 09

Eldre drikker oftere enn yngre, men de drikker mindre om gangen

Desto eldre vi er, jo oftere drikker vi alkohol, viser ny rapport. Det opplyser Folkehelseinstituttet i en ny artikkel.

Spørreundersøkelser viser at 20-åringer i gjennomsnitt drikker alkohol 33 ganger i året. 60-åringer drikker oftere, i gjennomsnitt 53 ganger.

-Mindre om gangen

– Eldre drikker oftere enn yngre, men de drikker mindre om gangen, og de har et mindre risikofylt drikkemønster, sier Elin K. Bye, forsker ved Folkehelseinstituttet.

Eldre drikker i større grad på ukedager og de drikker hovedsakelig vin, utdyper Bye. Yngre drikker seg oftere fulle i helgene, et drikkemønster som er forbundet med mer alkoholrelaterte skader.

Figur 1: Gjennomsnittlig antall ganger drukket alkohol i løpet av siste 12 måneder i ulike aldersgrupper, 2014-2017

Årlig rapport om nordmenns alkoholbruk

Forskjellene i drikkefrekvens omtales i Folkehelseinstituttets nye rapport Alkohol i Norge. Rapporten beskriver nordmenns alkoholbruk og de negative konsekvensene av bruken. Den gjennomgår også virkemidler for å forebygge skadelig alkoholbruk og alkoholrelaterte problemer. Innholdet i Alkohol i Norge ble tidligere publisert i den årlige rapporten Rusmidler i Norge, som FHI nå slutter å publisere.

Alkohol i Norge inneholder blant annet tall om alkoholomsetning, alkoholbruk, alkohol og vold, og forebyggende tiltak. Den har også en historisk oversikt.

Tenåringer drikker ikke så ofte som før

Rapporten viser at tenåringer drakk oftere ved årtusenskiftet enn de gjør i dag – både i Norge og i mange andre land. I 2015 var andelen 15–16-åringer som oppga å ha drukket alkohol lavere enn på noe annet måletidspunkt. 6 av 10 (59 prosent) hadde smakt alkohol, halvparten (49 prosent) hadde drukket siste år, og 1 av 4 (24 prosent) hadde drukket siste måned.

Aktuell link