oktober 10

Fant 1600 år gammel runestein i Rakkestad..

En 1600 år gammel runestein i på Øverby i Rakkestad kan gi ny kunnskap om urnordisk språk. Tirsdag ble den snudd, og nå starter arbeidet med å finne ut hva som egentlig står på den opplyser Østfold fylkeskommune i en artikkel.

– Øverby-steinen er den største runologiske sensasjonen i Norge siden Hogganviksteinen ble funnet i Mandal i 2009. Den «nye» steinen er fra 400-tallet e. Kr. og inneholder en tekst på minst 35 runer fordelt på to flater på en stor steinhelle. Runeinnskriften er på urnordisk – et språk som ingen lenger snakker, og som få kan lese og forstå. Den ene flaten av steinen ble skannet i fjor høst og i løpet av vinteren bekreftet forskere ved Universitetet i Oslo at det dreier seg om en ekte innskrift, sier runolog Karoline Kjesrud.

Hva som egentlig står på den delen av steinen som så dagens lys tirsdag, skal nå undersøkes og tolkes.

Hva det står på steinen?

– Første del av innskriften lyder Lu irilaR raskaR runoR «Hogg runer, dyktige runemester!» For første gang i historien dukker ordet «raskar» (dyktig) opp. Det er et ord som har gått tapt i det norske språket, og runesteinen blir derfor en verdifull kilde til språkhistorie. Foreløpig vet vi ikke hva som står på undersiden – utover at det også finnes runer der, sier Kjesrud, som er forsker og filolog,ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier, UiO.

Mange interesserte

Tirsdag var forskere fra Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo og arkeologer fra Østfold fylkeskommune på plass for å snu steinen, skanne og dokumentere innskriften på undersiden.Litt skadet av tidens tann og tidligere bruk som trappetrinn var den jo, men arkeologene og språkforskeren understreket at funnet var mer enn de hadde turt håpe på.

– Dette er stort, sier Frode Iversen, professor i arkeologi, Kulturhistorisk museum (KHM), Universitetet i Oslo og arkeolog Sigrid Mannsåker Gundersen, Fylkeskonservatoren i Østfold fylkeskommune.

Sensasjonelt

Det er ikke så ofte man hører forskere driste seg til å bruke ord som «sensasjon», men tirsdag satt det løst. Bakgrunnen er omfanget av tekst, samt at den kan gi ny kunnskap om et gammelt språk. Ikke minst har funnet allerede gitt språkforskerne roten til ordet rask, som man tidligere manglet. Urnordisk ble senere avløst av norrønt språk, men de to kan i liten grad sammenlignes. Sagt på en annen måte: selv om du skulle slumpe til å kunne norrønt, vil urnordisk framstå som gresk for deg.

Her kan du lese mer via Østfold fylkeskommune | Alle foto via ØF