oktober 10

Oppfordrer helsepersonell til å vaksinere seg..

Influensavaksinering av medarbeidere i sykehuset er i full gang. – Det er vår plikt å beskytte pasientene våre mot smitte, sier smittevernoverlege Jon Birger Haug i Sykehuset Østfold via sykehusets nettsider.

Vanligvis blir mellom fem og ti prosent av befolkningen influensasyke i løpet av en vintersesong. For de fleste som blir smittet av influensa er dette en svært plagsom, men sjelden alvorlig sykdom.

  • Men for mange av pasientene våre kan influensa være svært alvorlig. Derfor bør alle som arbeider i sykehus og andre helseinstitusjoner vaksinere seg. Ikke minst gjelder det ansatte i sykehjem, for selv om svært mange, for ikke å si alle beboere tilhører en risikogruppe, blir langt fra alle vaksinerte, sier Haug.

Er du smittsom?

Tall fra Folkehelseinstituttet viser at opptil 30 prosent av de som blir smittet av influensa, ikke får symptomer eller bare har svake symptomer. De kan likevel smitte andre.

  • Det vil si at vi kan føle oss helt friske og likevel smitte våre pasienter. Vi risikerer også å ta med oss smitte hjem, sier smittevernoverlegen.

Vaksinerer hverandre

Sykehuset Østfold tilbyr vaksine til alle ansatte og det er satt opp en rekke vaksinasjonsdager hvor bedriftshelsetjenesten er til stede.

  • For å gjøre vaksineringen enda mer tilgjengelig, vil vi også ha kollegavaksinering i mange deler av sykehuset i år. Vi vet at det ofte er vanskelig å komme fra arbeidsplassen. Når det er kollegaer i enheten som har fått ansvaret for vaksinering, blir det enklere for flere, sier Haug.

Vaksinering av helsepersonell er også viktig ved at flest mulig holder seg friske og i stand til å gå på jobb i en tid av året der mange andre trenger sykehuset.

Her kan du lese mer via sykehusets nettsider. | Alle foto via sykehuset Østfold