oktober 10

Rekordmange eldre innlagt på sykehus med influensa sist vinter..

Den eldre delen av befolkningen ble hardt rammet av det langvarige influensautbruddet forrige vinter. Rekordmange ble lagt inn i sykehus. Vaksine kan forebygge sykehusinnleggelser skriver Folkehelseinstituttet i en artikkel.

Et betydelig større antall var innlagt på sykehus med influensa sist sesong sammenlignet med de tre foregående sesonger. Folkehelseinstituttet håper at erfaringene fører til at flere vaksinerer seg før neste sesong.

– De mange sykehusinnleggelsene forrige sesong skyldes både at influensautbruddet var langvarig og omfattende, og at de virusene som sirkulerte rammet de eldste hardest. Eldre har også i utgangspunktet stor risiko for å utvikle alvorlig influensa og sykehusinnleggelser, sier fungerende avdelingsdirektør Karoline Bragstad i Folkehelseinstituttet.

•I sesongen 2017–2018 ble anslagsvis 7600 pasienter innlagt i sykehus med påvist influensa. Cirka to tredjedeler av disse var 60 år eller eldre. Sesongen før var det rundt 5000 innlagt med influensa, også dette tallet var høyt.

•Sammenliknet med forrige sesong ble dobbelt så mange influensautbrudd i helseinstitusjoner rapportert til Folkehelseinstituttet.

En hard sesong

Selv om intensiteten i sesongen 2017–18 aldri nådde de helt store høyder var det langvarig med mange syke. Derfor ble utbruddet i sum ganske stort.

Vinteren 2017-2018 dominerte influensa B-Yamagata virus. I tillegg var noe influensa A(H3N2) i omløp. Begge er virus som kan gi harde influensaepidemier med mange syke og mange sykehusinnleggelser da de ofte rammer de eldste hardest, sier Bragstad.

Langt flere søkte lege på grunn av influensalignende sykdom i sesongen 2017-2018 enn tidligere.

•Totalt fikk hele 142 092 personer diagnose på influensalignende sykdom sist sesong. Tallet har ikke vært så høyt siden siden pandemien i 2009.

– Dette kan skyldes at det i befolkningen var lite immunitet mot influensa B-viruset som drev utbruddet, og at vi hadde et usedvanlig langvarig utbrudd, sier Bragstad og viser til den vedlagte sesongrapporten for 2017–18.

Om influensa og influensavaksine

•Hvert år smittes rundt 10 prosent av befolkningen.

•Cirka 1,6 millioner nordmenn tilhører risikogrupper som er spesielt sårbare for å utvikle alvorlig influensasykdom. Disse anbefales årlig influensavaksine. Se nedenfor hvem som tilhører risikogruppene.

•Gjennomsnittlig effekt av influensavaksinen er 60 prosent. Dette betyr at noen får influensa selv om de er vaksinert. Vaksinasjon kan likevel redusere sannsynligheten for å utvikle alvorlig sykdom.

Aktuell link | Folkehelseinstituttet