oktober 11

Travle helgeøkter på Østfoldbanen

Helga 13-14 oktober skal det jobbes høyt og lavt i regi av Bane NOR på hele Østfoldbanen. En rekke små og store oppgaver knyttet til utbygging, fornyelse og vedlikehold står på programmet opplyser Bane Nor i en melding.

Dette er viktige jobber som bidrar til bedre komfort, høyere driftssikkerhet og bedre punktlighet. Under kan du lese om noe av det som gjøres, og du finner informasjon om trafikkavviklingen samt nabovarsler og detaljer om arbeidene ved å klikke på lenkene.

Bane NOR minner om at det er forbudt å ferdes i og langs sporet utenom godkjente planoverganger. Selv om togtrafikken er innstilt, kan det når som helst komme arbeidstog på strekningene.

Østfoldbanen

Østfoldbanen mellom Oslo S og Mysen/Kornsjø er stengt i perioden fra lørdag 13. oktober kl. 02.00 fram til søndag 14. oktober klokken 14.00. På NSBs nettsider finner du informasjon om trafikkavviklingen i dette tidsrommet.

Den 22 kilometer lange Follbanen er planlagt ferdig i slutten av 2021. Banen vil blant annet gi bedre punktlighet, økt kapasitet og halvere reisetiden mellom Oslo S og Ski. Som et ledd i denne utbyggingen skal det denne helgen blant annet gjøres anleggsjobber og jernbaneteknisk arbeid i området Oslo S-Bispegata, samt nord for Ski stasjon.

Videre skal det byttes sviller ved Kolbotn stasjon og mellom Ljan og Hauketo. På Oppegård og Greverud stasjoner, samt ved Finstadtunnelen sør for Ski, skal det bores fundamenter for nye kontaktledningsmaster.

I Sandbukta nord for Moss fortsetter forberedende arbeider i regi av utbyggingsprosjektet for nytt dobbeltspor Sandbukta-Moss-Såstad, blant annet med fjerning av fjellmasser nær opptil sporet. Nytt dobbeltspor og ny stasjon i Moss skal være operativ fra 2024.

Lenger syd jobbes det med nye gangbaner på Rolvsøysund bru, samt utbedringsarbeid på Vesteng planovergang ved Sandesund. På østre linje blir det pakking av sporet med pakkmaskin på ulike steder mellom Ski og Mysen. Ved Mysen stasjon blir det også arbeid på overgangsbrua over sporene, og i Eidsberg skal en stikkrenne utbedres.

I tillegg blir det rutinemessige arbeider og kontroller av de tekniske anleggene en rekke andre steder på de stengte strekningene.