oktober 12

Få tilkjørt og test fossilfri anleggsmaskin gratis

Entreprenører på Østlandet kan låne gratis utslippsfrie maskiner i to til fire uker opplyser Vegnett i en artikkel.

| via Vegnett

Utslipp

Det er mye klimagass- og NOX-utslipp fra bygg- og anleggsmaskiner. For å få flere til å vurdere innkjøp av utslippsfire maskiner, kan en gjennom prosjektet «Fossilfrie maskiner» prøve dette gratis for å se om de duger til oppgaven.

Både kommuner, entreprenører og bedrifter i Østfold, Akershus, Oslo, Buskerud, Vestfold og Telemark kan benytte tilbudet. Det er mange små maskiner, men også ei 25 tonns stor gravemaskin som lånes ut.

Fem entreprenører har prøvd

Gabriel Wergeland Krog i Østfold fylkeskommune leder prosjektet. Dette er et samarbeid mellom seks fylkeskommuner, og er delfinansiert med Klimasatsmidler fra Miljødirektoratet.

– Foreløpig er det fem entreprenører som ha leid hjullastere av oss. Fire er godt fornøyde, og den siste var også fornøyd med maskinen, men syntes at kapasiteten på batteriene var i minste laget. Det avhenger selvsagt av typen arbeid man setter maskinen i, sier Wergeland Krog.

Hittil har det vært rundt 50 utlån av forskjellige maskiner:

• batteridrevne gartnermaskiner

• batterielektriske hjullastere

• batterielektrisk lastebil

• batterielektrisk 25 tonn gravemaskin

I tillegg jobbes det med å få tak i en anleggslastebil som kjører på biogass og en tre tonn batterielektrisk gravemaskin.

Foto via Vegnett | aktuell link