oktober 13

Nytt ungdomsprosjekt i Sarpsborg – søker instruktører. «Framtidsverksted»

Vil du hjelpe unge å gjøre gode valg? Kronprinsparets Fond og Sarpsborg kommune starter snart et nytt tilbud, et framtidsverksted, for 9. klassinger! Instuktører søkes.

Verktøy

Ungdommene skal over en periode på 100 dager få ti gode verktøy for å skape seg et godt liv. Det søkes etter engasjerte instruktører til dette prosjektet. Har du erfaring fra arbeid med ungdom? Har du lyst til å være med på å starte et nytt tilbud for ungdom i Sarpsborg? Har du ledig tid noen ettermiddager og kvelder?

Søknadsfristen er 22. oktober 2018.

Om prosjektet

Prosjektet er utviklet av Kronprinsparets Fond. Kronprins Haakon og Kronprinsesse Mette-Marit er opptatt av at alle unge skal ha gode liv. Hensikten med dette nye tilbudet er å gi ungdom hjelp til å se framover og planlegge hvordan de skal få det livet de vil ha.

I Sarpsborg er prosjektet et samarbeid mellom Kronprinsparets Fond og Sarpsborg kommune. Elever på 9. trinn ved tre ungdomsskoler i Sarpsborg kan søke om å få delta. 25 ungdommer vil få tilbud om å være med. Vi starter med samlinger i februar/ mars, og fortsetter med ti kveldssamlinger fram mot høstferien 2019. Det er gratis å delta.

Det søkes etter instruktører som er:

• Engasjert i og positiv til ungdom

• Gode relasjonsbyggere

• Troverdige voksne

Det tilbys

• Varierte og utfordrende arbeidsoppgaver

• Et oppdrag som lar seg kombinere med full jobb

• Opplæring og kompetansenettverk

• Instruktørsertifisering

Har du spørsmål?

For spørsmål om stillingene, kontakt rådgiver stab oppvekst i Sarpsborg kommune, Lise Kristel Karlsen, e-post: lkka@sarpsborg.com, mobil: 902 58 546, eller prosjektleder i Kronprinsparets Fond, Monika Egeland Hammer, e-post: monika@kppfond.no, mobil: 468 39 313.

Søknaden

Send søknaden din til Lise Kristel Karlsen, rådgiver stab oppvekst i Sarpsborg kommune: lkka@sarpsborg.com

Frist

Søknadsfristen er 22. oktober 2018.

Foto: Jørgen Gomnæs / Det kongelige hoff