oktober 15

For­bru­ker­rå­det har av­dek­ket leas­ing­fel­le­ne..

Foto: Kjell Håkon Larsen / Forbrukerrådet

For­bru­ker­rå­det har av­dek­ket leas­ing­fel­le­ne

Er du blant de mange som vurderer å lease din neste bil? Ikke underskriv kontrakten før du har lest leasing-guiden vår oppfordrer Forbrukerrådet i en artikkel;

Stadig flere forbrukere velger privatleasing fremfor billån. I 2017 ble det inngått 34 000 private leasingavtaler, en økning på hele 36 prosent sammenlignet med 2016. Og det meste tyder på at privatleasing vil fortsette å øke i popularitet.

Forbrukerrådets leasing-guide

Det er grunn til å tro at mange forbrukere ikke har full oversikt over hva en leasingavtale egentlig innebærer. Dette er bakgrunnen for at Forbrukerrådet utarbeider en privatleasing-guide som vil bli publisert mandag 22. oktober. Målsettingen med guiden er å gi en grundig oversikt over både fordeler og ulemper ved leasing, samt å svare ut de viktigste problemstillinger som kan dukke opp i sammenheng med privatleasing. Guiden vil derfor være et nyttig verktøy for deg som er usikker på om du skal kjøpe eller lease din neste bil.

Sju leasing-feller

Forbrukerrådets kartlegging avdekker at det finnes en del snubletråder i leasingverdenen som kan gi ubehagelige økonomiske overraskelser. Før du signerer en leasingkontrakt bør du være oppmerksom på følgende potensielle feller:

Du inngår en dyr og dårlig avtale

Den største fellen er selvsagt å signere en dårlig avtale, der du betaler en altfor høy totalpris. Totalprisen består av startleie, etableringsgebyr og månedsleie for hele leieperioden. For å redusere risikoen for å ende opp med en dårlig avtale, bør du aldri velge første og beste leasingtilbud.

– Sammenlign flere tilbud. Start med å innhente sammenlignbare tilbud fra flere aktører før du bestemmer deg. Husk at det er totalprisen du må sammenligne, ikke månedsleien, sier Thomas Iversen som er fungerende leder av Forbrukerdialog hos Forbrukerrådet.

Du glemmer å gjennomføre service

Følg bilens serviceintervaller. Som leasing-kunde er det svært viktig at du gjennomfører service på bilen på samme måte som om du eide bilen. Hvis bilens servicehefte mangler en eller flere servicer når den skal leveres, risikerer du et stort pengekrav. Dette fordi utleier vil få et verditap, som aktøren vil kreve at du dekker. I tillegg vil du måtte betale for servicene du har hoppet over

Bilen stjeles, brenner eller kondemneres

Inngå leasingavtale uten startleie eller med lavest mulig startleie. Alternativt kan du kjøpe en startleie-forsikring Hvis leasingbilen blir stjålet, brenner eller må kondemneres som følge av kollisjon, risikerer du å tape den såkalte startleien, også kalt forskudd, forskuddsleie, engangsbeløp, kontantandel.

– Selv om du som leasingtaker normalt betaler for forsikringen, vil forsikringsoppgjøret gå til leasingselskapet, som eier bilen. De færreste leasingselskaper har ordninger som sikrer deg at du får tilbake en andel av startleien i slike tilfeller, sier Iversen.

Du blir nødt til å si opp kontrakten i leietiden

Inngå en leasingavtale uten startleie eller med lavest mulig startleie. Hvert år er det mange som av ulike årsaker blir nødt til å si opp leasingavtaler før avtaleperioden utløper. I noen tilfeller er det økonomiske grunner. I andre tilfeller har det oppstått endrede bilbehov, eksempelvis som følge av familieforøkning. Hvis du blir nødt til å si opp leasingavtalen i kontraktsperioden, vil du tape startleien. I tillegg risikerer du å måtte betale for tap din oppsigelse påfører leasingselskapet, oppad begrenset til seks månedsleier etter at bilen er levert.

Mange leasingtakere forsøker derfor å få tak i en ny leasingtaker som er villig til å overta leasingavtalen, et såkalt debitorskifte. Det kan være vanskelig å finne en ny leasingtaker som er villig til å overta avtalen og dermed forplikte seg til å betale samme månedsleie som deg. I motsetning til deg, som fikk utlevert en ny bil, vil neste leasingtaker jo overta en bruktbil. Å finne en ny leasingtaker som i tillegg er villig til å betale deg hele eller deler av startleien du opprinnelig betalte, er enda vanskeligere.

– I tillegg må den nye leasingtakeren godkjennes av leasingselskapet, så det er lurt å tenke gjennom økonomi og bilbehov før man leaser, anbefaler Iversen.

Du kjører lenger enn avtalt

Be om å få oppjustert kjørelengden. Når du leaser en bil, avtaler du en årlig kjørelengde med leasingselskapet. Hvis du eksempelvis bytter jobb eller flytter, får du kanskje behov for å kjøre mer enn avtalt. Hvis du kjører lenger enn avtalt, uten å informere leasingselskapet, vil du måtte betale for såkalte overkjørte kilometer når du leverer bilen. Ved en pris på eksempelvis 2 kr per kilometer, vil dette kunne bli kostbart.

Du får en stor regning når du leverer bilen

Lever bilen så ubrukt som mulig. Når du leverer leasingbilen etter endt leieperiode, vil den bli taksert. Såkalt normal slitasje vil bli akseptert, men hvis du har påført bilen «unormal slitasje», vil du måtte betale såkalt påkost. Unormal slitasje kan være bulker, riper, steinsprut, skader på felger, nedslitte dekk, skader på interiør og lukt grunnet røyking eller kjæledyr. Mange forbrukere har mottatt ubehagelig høye påkost-regninger i sammenheng med innlevering av leasing

Elbil kan koste ekstra

Velg en leasingkontrakt med kort varighet for å unngå avgiftsøkninger. For å fremme leasing av elbiler, fikk myndighetene den 1. juli 2015 innført momsfritak på elbil-leasing. Det betyr at elbil-leasere siden den gang har sluppet å betale moms på startleie og månedsleie. Dette momsfritaket er imidlertid avhengig av godkjenning fra ESA (EFTA Surveillance Authority). ESA har foreløpig kun godkjent momsfritak ut 2020. Det er derfor en risiko for at det innføres 25 prosent moms på elbil-leasing fra og med 1. januar 2021, noe som vil fordyre månedsleien.

Følg med, den 22. oktober publiserer Forbrukerrådet den store privatleasing-guiden, der du vil få utfyllende svar på de aller fleste spørsmål om privatleasing.