oktober 18

Slutten på noe – og begynnelsen på noe nytt. -Dette er det siste årsbudsjettet og den siste økonomiplanen..

Anne Skau presenterer forslag til budsjett. Foto via Østfold fylkeskommune / Kristin H Josefsen

Slutten på noe – og begynnelsen på noe nytt

– Dette dokumentet er unikt, på mange måter. Det er det siste årsbudsjettet og den siste økonomiplanen som legges fram for politisk behandling i Østfold fylkeskommune. Sånn sett er det litt vemodig sa fylkesrådmann Anne Skau da hun torsdag presenterte sitt forslag til årsbudsjett 2019 og økonomiplan 2019 – 2022 for Østfold fylkeskommune.

Forslag til årsbudsjett

I år legges budsjettet fram sammen med økonomiplanen for å sikre samme behandling som i de øvrige fylkeskommunene i Viken opplyser Østfold fylkeskommune i en artikkel.

Det er kun første året i økonomiplanen som omfatter Østfold. De tre siste årene viser Østfolds økonomi inn i Viken fylkeskommune.

Fortsatt trygge tjenester

– Sammensmeltingen er i gang. Samtidig er det en forutsetning om drift på vanlig nivå i Østfold fylkeskommune. Det betyr at vi ikke kan igangsette mange nye tiltak på fallrepet, men vi skal fortsatt sørge for at Østfoldingene får de tjenestene de forventer – og har krav på – fra oss. Arbeidet med smart fylkeskommune, som allerede er i gang, følges opp i egne prosjekter. Vi står foran store skoleinvesteringer, både på St. Olav i Sarpsborg, Fredrikstad, Askim/Mysen og i Halden. I perioden skal det investeres for 2,1 milliarder kroner på skolesiden alene, i 2019 nesten 400 millioner kroner. Vi skal jobbe videre med Østfoldskolen 2020, vi skal fullføre arbeidet med klimaplanen og vi har store vei-investeringer foran oss. Vei-investeringene, inklusiv forskuttering, utgjør i perioden 1.1190 millioner kroner, i 2019 nesten 270 millioner, sier Skau.

Utgiftene i 2019 er beregnet til 3.260 millioner kroner. Med tunge investeringer er det ikke stort økonomisk handlingsrom ellers. Det er opplæring (2,1 mrd) og samferdsel (1,2 mrd) som er de største postene.

Innsparinger

Hovedutfordringer framover vil være miljø og klima, men også strammere rammebetingelser (32 millioner ned) og det nevnte, store investeringsbehovet (93 millioner opp) i den neste fireårsperioden. Også befolkningsøkningen (nedadgående for Østfolds del) vil gi lavere inntekter. Samtidig vil de økte investeringene gi økte utgifter i form av renter og avdrag. Det fordrer innsparinger.

Effektiviseringsarbeidet i 2019 vil fortsatt ha trykk på:

Eiendomsstrategien, effektivisering av forvaltning og drift

Tannklinikkstrukturplan, drift

Innkjøp , flere rammeavtaler

Renholdsplaner

Nettinfo i stedet for trykksaker

Konsulentbruk og vikarbruk

Kurs, møter, bevertning

Forslagene skal nå gjennom politisk behandling – med sluttføring i fylkestinget i 5. og 6 desember.

Aktuell link | Østfold Fylkeskommune