oktober 18

Stadig flere lydavhør..

Politiets patruljer har hittil i år gjennomført 4578 lydavhør på stedet. Det er en kraftig økning i forhold til samme tid i fjor opplyser Politidirektoratet i en melding.

Bruken av lydavhør på stedet har for alvor festet seg som et viktig hjelpemiddel for politipatruljene. Og det er mange fordeler med den nye måten å jobbe på:

-Befolkningen får mulighet til å gi sin forklaring med en gang, mens de husker best.

-Samfunnet sparer tid og ressurser på at folk i stor grad slipper å dra inn på politistasjon eller lensmannskontor i etterkant av en hendelse, for å gi sine forklaringer.

-Rettssikkerheten styrkes, lydavhøret kan spilles av i retten hvis det er tvil om hva som ble sagt.

Profesjonelt

Statistikk fra midten av september viser at det på landsbasis er gjennomført 4578 lydavhør.

På samme tidspunkt i fjor var det gjennomført 4079 lydavhør. De høyeste tallene finner man i de mest folkerike distriktene Oslo og Øst, men det er god innsats også i de andre politidistriktene. I følge statsadvokatembetet i Oslo tyder alt på at gjennomføringen av avhørene foregår på en profesjonell og respektfull måte.

Endring i retten

-Når vi sikrer informasjon umiddelbart etter en hendelse, er den mer detaljert og mindre påvirket enn hvis samme person hadde blitt avhørt dager eller uker senere. Avhørene får også en høyere bevisverdi når det gjøres lydopptak, sier fagdirektør Atle Roll-Matthiesen i Politidirektoratet.

Også riksadvokaten er fornøyd med utviklingen. I sommer sa statsadvokat Reidar Bruusgaard ved Riksadvokatembetet dette: -Vi registrerer med tilfredshet at uenighet om hva som egentlig ble sagt under et avhør, er en diskusjon som i stor grad har forsvunnet fra norske rettssaler.