oktober 19

Vil vurdere høyere hastighet på enkelte strekninger..

  • Regjeringen ønsker å gjøre reisehverdagen til folk så enkel og effektiv som mulig. Vi ønsker dessuten å utnytte infrastrukturen vi bygger, best mulig. Derfor ber jeg nå Vegdirektoratet vurdere om enkelte vegstrekninger som er dimensjonert for det, bør få høyere fartsgrense enn de har i dag, sier samferdselsminister Jon Georg Dale i en melding.

Samferdselsministeren har i dag sendt brev til Vegdirektoratet om å kartlegge strekninger der fartsgrensa er lavere enn veien i utgangspunktet var dimensjonert for, og vurdere om fartsgrensa kan settes opp.

Vesentlig

  • Riktige fartsgrenser er vesentleg for å kunne utnytte eksisterende veginfrastruktur best mulig. Den respekten trafikantene har for skilta fartsgrenser, avhenger dessuten av at grensene er fornuftige og logiske ut fra hvordan trafikantene selv oppfattar forholdene på vegstrekningen. Derfor ber jeg nå om denne gjennomgangen, seier Dale.

Gjennomgangen skal inneholde beregningsgrunnlaget for de samfunnsøkonomiske vurderinger som er gjort på de aktuelle strekningene.