oktober 20

Høgskolen i Østfold får studentombud

Martin Gautestad Jakobsen blir nytt studentombud ved HiØ og NMBU. Foto via Høgskolen i Østfold / privat.

Høgskolen i Østfold får studentombud

I desember starter Martin Gautestad Jakobsen opp som nytt studentombud ved HiØ og NMBU. Det gir studentene et helt nytt tilbud innen rådgivning, støtte og veiledning i saker knyttet til studiehverdagen. Ombudet kommer i tillegg til eksisterende støtteordninger for studentene opplyser Høgskolen på sine nettsider.

– Jeg gleder meg stort til å ta fatt på oppgaven som studentombud. I advokatyrket sier vi gjerne at alle mener å ha rett, men at problemet er å få rett. Jeg ønsker å kunne gi råd og guide studentene slik at saker løses på beste måte når problemene oppstår. Studentene kan både få hjelp med å fremstille saken sin skikkelig, og å forstå og nyttiggjøre seg av jussen. Jeg kan også ta initiativ til å løse saker direkte mellom dem det gjelder, forteller det nye ombudet.

1.desember

Martin Gautestad Jakobsen starter i jobben som studentombud 1. desember. Han er utdannet jurist og arbeider i dag som advokat. Ansettelsen er et samarbeid med NMBU. Ombudet skal arbeide i 40 % stilling som studentombud ved NMBU og 60 % ved HiØ (40 % studentombud og 20 % personvernombud).

Aktuell link