oktober 20

Offisiell åpning av nytt NAV-bygg i Fredrikstad..

Ordfører Jon-Ivar Nygård og konstituert rådmann Nina Tangnæs Grønvold åpnet det nye NAV-bygget i Fredrikstad 19 oktober. Det opplyser Fredrikstad kommune på sine nettsider.

Det nye NAV-bygget ligger på Værste-området.

Ikke optimalt

I november er det 10 år siden det nyetablerte NAV Fredrikstad ble flyttet inn i Bryggeriveien. Beliggenheten var sentral, men utover det skulle det snart vise seg å ikke være et optimalt bygg for NAV.

Aktivitetsbaserte arbeidsplasser

Et viktig krav til lokalene har vært at lokalet underbygger «aktivitetsbaserte arbeidsplasser». Med det vil man få større fokus på medarbeideren, virksomhetens prosesser og aktiviteter, en løsning som gir nye forutsetninger for samarbeid på tvers av funksjoner.

I motsetning til lokalene i Bryggeriveien hvor det var fire lukkede etasjer har NAV i de nye lokalene fått et åpent og samlende areal med to etasjer der ansatte har sine arbeidsplasser. I tillegg til rikelig med møteroms- og samtaleromsplass, noe som har vært mangelvare i de gamle lokalene.

De to etasjene og 5000 kvadratmeterne er designet for en fleksibel tilværelse hvor man kan velge mellom ulike soner å sitte i, alt etter hva man jobber med.

Brukerne i fokus

NAV har et veldig bredt tjenestespekter fra mange ulike enheter over hele landet. Med de nye, samlende lokalene er sjansen større for at de ulike tjenesteområdene glir over i hverandre, at våre medarbeidere samhandler og deler kompetanse tettere og oftere. Da vil NAV også framstå som en samlet og mer koordinert enhet overfor brukeren.

Utsmykningen av bygget

Fredrikstad kommune har vedtatt at det settes av 1% til kunst i offentlige rom. På den måten vil vi bidra til at profesjonell samtidskunst preger og forbedrer kommunens offentlige bygg og uterom.

Utsmykningen av NAV-bygget er det første prosjektet hvor kommunen også har satt av kunstmidler kr 400 000  – (som utgjør 1% av 10 års leie) til OPS prosjekter (som realiseres som offentlig-privat samarbeid, eksempelvis bygg som realiseres i privat regi men har en offentlig funksjon hvor kommunen har forpliktet seg til et langsiktig leieforhold).

Foto via Fredrikstad kommune

Aktuell link