oktober 21

Har godt inntrykk av politiet tross en del kritikk.,

En meningsmåling Ipos har gjort viser at nordmenn har svært godt inntrykk av politiet opplyser Politidirektoratet i en egen artikkel.

Reform

Selv om politiet de siste årene har gjennomført en krevende reform, og det har vært adskillige kritiske kommentarer og medieoppslag, gir folk likevel en hyggelig tilbakemelding til etaten. Av 13 offentlige etater er politiet nest best på omdømme.

Ipsos offentliggjorde 18. oktober sin årlige omdømmeundersøkelse om folks syn på offentlige etater. Politiet er blant organisasjonene det spørres om. Ipsos spurte om fire områder. De fire såkalte profilfaktorene er folks inntrykk av hvordan politiet ivaretar sitt samfunnsansvar, effektivitet og økonomisk styring, åpenhet og informasjon og kompetanse og fagkunnskap. I tillegg angir Ipsos borgernes totalinntrykk av etaten basert på folks kjennskap, kunnskap og inntrykk.

Noen resultater

Politiet er helt i toppen av virksomheter folk mener tar samfunnsansvar (77 %). Til sammenligning har NRK 73 % og NAV 32 %.

Politifolk er på åttendeplass over yrkesgrupper folk tror på. Øverst på troverdighetstoppen er leger, forskere, professorer, lærere og sykepleiere.

-Gledelig

Den generelle tendensen er at politiet opplever litt bedre omdømme, og gjør det godt sammenlignet med de andre etatene som er med i undersøkelsen.

Politiet går frem fire prosentpoeng sammenlignet med året før når det kommer til totalinntrykk. Politiet havner på 7.plass når det kommer til effektivitet og økonomisk styring. Politiet har det fjerde beste omdømmet på åpenhet og informasjon. Politiet har nest best omdømme når det kommer til kompetanse og fagkunnskap, kun slått av Kripos.

Politidirektør Odd Reidar Humlegård er glad for at folk gir politiet en slik anerkjennelse.

-Det er svært gledelig at politiet scorer høyt på faktorene Ipsos måler, og det i en reformperiode. Det illustrerer det inntrykket jeg ofte får når jeg møter folk både i og utenfor politiet. De synes vi leverer bra, og utfører samfunnsoppdraget slik vi skal.

Aktuell link

Foto via Politidirektoratet