oktober 22

Ny rapport: De fleste høyreekstremister er voksne..

RAPPORTLANSERING: De fem forskerne bak rapporten presenterte sine funn på lansering i dag. Fra venstre: Terje Emberland, Cora Alexa Døving, Ingvild Magnæs Gjelsvik, Birgitte Haanshus, Tore Bjørgo

Ny rapport om høyreekstremisme i Norge

I dag ble den ferske rapporten om høyreekstremisme i Norge lansert på Politihøgskolen.

Rapporten er den første kartleggingen av norsk høyreekstremisme etter 22. juli 2011 og tar for seg utviklingstrekk, konspirasjonsteorier og forebyggingsstrategier opplyser Politihøgskolen i en melding.

De fleste høyreekstremister er voksne

Et av rapportens hovedfunn er at høyreekstremisme ikke lenger dreier seg om rasistiske ungdomsmiljøer og nazistiske skinheads, men i hovedsak om voksne personer. De opererer på internett og sosiale medier, men også i noen tilfeller i langt mer organiserte strukturer enn tidligere.

– Tidligere fantes det noen attraktive høyreekstreme arenaer for ungdom. De er nå borte. Derimot ser vi nesten kun voksne høyreekstremister. For eksempel er det aktivister mellom 20 og 50 år som blir med i Den nordiske motstandsbevegelsen, forklarer Tore Bjørgo, professor 2 ved Politihøgskolen og leder av senter for ekstremismeforskning ved UiO.

Må forebygge på nye måter

Forebyggingsmetodene som viste seg effektive overfor de rasistiske ungdomsmiljøene på 90­-tallet, har mindre relevans overfor dagens høyreekstremister.

  • Mye av det tradisjonelle forebyggingsarbeidet er rettet mot ungdom. Her må det tenkes nytt, og andre aktører må på banen. Kriminalomsorgen, NAV og helsevesenet er viktige aktører overfor disse voksne ekstremistene, samtidig som politiet fortsatt spiller en hovedrolle, sier Bjørgo.

Rapporten består av fire del­prosjekter:

• Utvikling og utbredelse av høyreekstremisme i Norge, Tore Bjørgo (UiO og C-REX) og Ingvild Magnæs Gjelsvik (PHS)

• Fra gata til data? Ytre høyres aktivisme på internett og sosiale medier, Birgitte P. Haanshuus (PHS)

• Konspirasjonsteorier i det ytterliggående høyreland-skapet i Norge, Cora Alexa Døving (HL-senteret) og Terje Emberland (HL-senteret)

• Politiets virkemidler og rolle i forebygging av høyre­ekstremisme, Ingvild Magnæs Gjelsvik (PHS) og Tore Bjørgo (UiO og C-REX)

Forskningsprosjektet har vært ledet av Tore Bjørgo, leder for Senter for ekstremismeforskning (C-Rex) og professor 2 ved Politihøgskolen. I 2015 utlyste Justis- og beredskapsdepartementet forskningsoppdraget, som ble vunnet av Politihøgskolen og HL-senteret. C-Rex ble opprettet i 2016, og ble da en del av prosjektet.

Rapporten finner du her