oktober 22

Østfold-modell blir nasjonal satsing..

Et nybrottsarbeid i regi av Østfoldhelsa og Ungt Entreprenørskap i Østfold blir i disse dager rullet ut i hele landet. 9.000 elever på fjerde og femte trinn vil nå bli lært opp i hva det vil bety å være en god borger for lokalsamfunnet opplyser Østfold fylkeskommune i en artikkel.

Annerkjennelse

– Dette er en anerkjennelse til folkehelsearbeidet og entreprenørskapsarbeidet i Østfold, stråler styreleder i Østfoldhelsa Inger-Christin Torp og prosjektleder i Ungt Entreprenørskap, Irene Bergsland.

Det var som en del av prosjektet «Fri Villig» at nyskapingen ble til. Det har videreutviklet elevprogrammet Vårt lokalsamfunn til også å fokusere på betydningen av frivillighet. Det likte Ungt Entreprenørskap i Norge så godt at de har sørget for at tilsvarende modell skal brukes nasjonalt.

  • Frivillig innsats er viktig for både gode lokalsamfunn, en sterk folkehelse og et samfunn som er preget av læring og nyskaping. Vi har derfor jobbet for å motivere barn og unge til å delta i frivillig arbeid, eller simpelthen å være med på noen av de mange frivillige tilbudene som finnes, sier Bergsland.

I Østfold er det 1500 elever som hvert år gjennomfører programmet.

  • Vi er glade for at Ungt Entreprenørskap i Østfold er fremoverlent og tør å ta nye skritt. I frivilligheten kan barn lære andre ting enn hva man tradisjonelt får undervisning i på skolen. Det er også en arena hvor det går an å lykkes i å oppleve mestring, selv om man opplever skolefagene som vanskelige.

Det sier Inger-Christin Torp. Hun beskriver Ungt Entreprenørskap i Østfold som en viktig samarbeidspartner i dette arbeidet. Til tross for små budsjetter har de stor aktivitet, på nivå med de beste i landet.

  • Vi tror at hvis vi skaper en kultur for frivillighet, så vil det kunne bidra til at det skapes en kultur for entreprenørskap. Derfor tok vi kontakt med Ungt Entreprenørskap og undersøkte om de ønsket å satse mer på frivillig innsats, sier Torp.

Dette er Irene Bergsland glad for at de gjorde. Hun forteller at samfunn som har et rikt organisasjonsliv som regel også er samfunn med høy konkurransekraft. I tillegg er frivillig arbeid samfunnsnyttig og bidrar til trivsel og livskvalitet.

  • Derfor føltes det veldig riktig for oss å jobbe mer med frivillighet. Under utprøvingen av det reviderte programmet, erfarte jeg at elevene uttrykte stolthet over både foreldrenes og eget bidrag. Jeg fikk inntrykk av at elevene forstår sammenhengen mellom det å gjøre en innsats for frivilligheten og det å skape et best mulig lokalsamfunn for alle. Som en av 4. klassingene uttrykte: Jeg er jammen glad pappa trener fotballaget vårt. Uten han er det ikke sikkert vi hadde hatt noe fotballag i det hele tatt, sier Bergsland.

-Mange programmer

Prosjektlederen sier videre at «Vårt Lokalsamfunn» bare er ett av mange programmer som Ungt Entreprenørskap i Østfold nå har videreutviklet for å motivere flere unge østfoldinger til å bli morgendagens frivillige.

  • Norge er et av de landene i verden hvor det utføres mest frivillig arbeid. Denne verdien må vi ta vare på, og da er det viktig at vi formidler til skolebarn at vi også har forventninger om at de tar et ansvar som en samfunnsborger, sier hun.

Foto via Østfold fylkeskommune

Aktuell link | Østfold fylkeskommune