oktober 24

Hva skal «barnet» hete?

I kjølvannet av vikingskip-funnet på Viksletta i Halden bobler det nå en navnedebatt: Stedet og båten må hete Gjellestad, mener Kartverket og Språkrådet. På folkemunne heter det Jellestad ved Jellhaugen. Og Olav, bonden hvis jorde funnene er gjort på, heter visselig Jellestad til etternavn. Derfor ble vikingskipet hetende Jellestad-skipet opplyser Østfold fylkeskommune i en artikkel.

Oppmerksomheten rundt funnet fikk imidlertid Kartverket og Sentralt stadsnamnregister til å sjekke sine oppføringer, og fant ut at området fra gammelt av (1400-tallet) var stavet med Gj, ikke bare J. De får støtte i sitt syn om at stedet og skipet heretter skal omtales som Gjellestad-skipet fra Språkrådet.

Skrivemåte

– Vi gjør oppmerksom på at det er kun skrivemåten Gjellestad som er registrert i Sentralt stedsnavnregister (SSR). Jellestad er ikke registrert. Som offentlige organer er dere forpliktet til å bruke de skrivemåtene som er ført inn i SSR. Dette er ifølge lov om stadnamn § 9: «Når skrivemåten av eit stadnamn er fastsett etter denne lova og ført inn i stadnamnregisteret, skal han brukast av eige tiltak av dei som er nemnde i § 1 tredje ledd. (Lova gjeld når organ for stat, fylkeskommune og kommune skal fastsetje stadnamn eller skrivemåten av dei, eller bruke dei i tenesta. Lova gjeld også bruk av stadnamn i selskap som det offentlege eig fullt ut og i læremiddel som skal brukast i skolen»), sier Kartverket i en e-post til Østfold fylkeskommune.

– Rette seg etter

– Som offentlig instans vil vi selvfølgelig rette oss etter dette, selv om vi i utgangspunktet mente å ha belegg for å kalle båten Jellestad-skipet, sier fylkeskonservator Morten Hanisch i en kommentar.

Aktuell link