oktober 24

Nytt trafikkskilt – militær aktivitet..

Trafikanter på Østlandet og i Midt-Norge kan i disse dager se et nytt fareskilt langs vegen. Skiltet varsler om at du er i ferd med å kjøre inn i et område med militær aktivitet.

Militær aktivitet på og ved offentlig veg kan komme overraskende på trafikantene. Under den store NATO-øvelsen Trident Juncture vil det være militær aktivitet mange flere steder enn normalt opplyser Statens vegvesen.

Bedre varsling

  • Vi har sett at det har vært behov for bedre varsling, regulering og sikring av militær aktivitet på offentlig veg. Derfor har vi sammen med Forsvaret utviklet et nytt skilt som tas i bruk nå, sier Jon Flydal i Vegdirektoratet.

Det nye skiltet er et varselskilt med en militær stridsvogn på, ofte kalt tanks. Det er utviklet to varianter av skiltet.

Opplysningsskilt der varselskiltet er plassert på gul bakgrunn som varsler at man er i ferd bevege seg inn i et større område med militær aktivitet. Dette skiltet skal være fast montert.

Militær aktivitet, varsling av kampsone.

Fareskiltet i flyttbar versjon, som Forsvaret selv skal sette opp der aktiviteten foregår. Trafikantene må være særskilt varsomme i disse områdene.

Vær oppmerksom

I områder hvor det er satt opp militære øvelsesskilt vil det være aktivitet langs veg og i utmark. Statens vegvesen ber alle trafikanter være ekstra oppmerksom i disse områdene. Følg de anvisninger som blir gitt av militært personell eller andre myndigheter.

Dersom du møter militære kjøretøy på vegen, er det viktig å huske at disse ikke nødvendigvis har samme kjøreegenskaper som vanlige biler og lastebiler. Både svingradius, fart og sikt for sjåførene er helt annerledes enn for vanlige kjøretøy.

Statens vegvesen ber alle trafikanter om å vise ekstra aktsomhet og holde god avstand til militære kolonner og militære kjøretøy.