oktober 27

I forbindelse med planlagte torgmøter er tre svenske borgere pågrepet i løpet av natten ..

I løpet av natten er tre svenske borgere pågrepet med hjemmel i utlendingsloven § 106 i forbindelse med utvidet territorialkontroll på grensen mot Sverige. Det opplyser politiet i en oppdatering lørdag formiddag.

DNM

De tre har knytninger mot DNM, og er tidligere straffedømte. De vil bli vurdert bortvist fra Norge av hensyn til offentlig orden og sikkerhet. Politiet vil fortsette sin tilstedeværelse på grenseovergangene utover dagen.

God dialog

Politiet forventer at DNM vil stille med flere medlemmer på torgmøtene i Fredrikstad og Moss enn det vi har erfaring med fra tidligere markeringer.

  • Politiet har hatt god dialog med DNM, og vi opplever samarbeidet om rammene rundt avviklingen av markeringene som konstruktiv, sier politiinspektør Jan Eivind Myklatun, stabssjef i Øst politidistrikt.

Det er ventet at flere ulike grupperinger og organisasjoner vil møte opp i Fredrikstad og Moss for å ytre seg mot DNM. Alle må forholde seg til de samme krav om oppførsel hva gjelder offentlige markeringer.

Sikkerheten skal ivaretas

  • Politiet skal sørge for at markeringene avvikles slik at ytringsfriheten og ytringsretten blir ivaretatt innenfor lovens rammer. Sikkerheten til publikum skal ivaretas, og straffbare hendelser skal forebygges og forfølges så langt det er mulig, sier Myklatun.

Stor tilstedeværelse

For å forebygge straffbare handlinge og sikre ytringsfriheten vil politiet ha stor tilstedeværelse i Fredrikstad og Moss i dag. For å ivareta sikkerheten for for publikum, demonstranter og andre blir det ferdselsbegrensninger i form av avsperrede gater og områder i sentrum av Moss og Fredrikstad. Pålegg gitt av politiet må etterkommes straks.

Lav terskel for å reagere

  • Politiet vil ha en lav terskel for å reagere på straffbare forhold. Hvis noen tyr til vold eller andre ulovligheter, er vi nødt til å reagere på det og sette inn nødvendige tiltak for å sikre den alminnelige ro og orden, sier stabssjef Myklatun.

Han legger til: – Vi oppfordrer innbyggerne i Fredrikstad og Moss til å bruke byene som de ellers ville gjort på en lørdag. Om noen har spørsmål til situasjonen, ta kontakt med en politimann nær deg, oppfordrer Myklatun.