oktober 28

Fra luftfart til helse

Thor Øivind Olsen kommer fra jobben som HR-direktør i Widerøe. Foto via sykehuset Østfold

Fra luftfart til helse

Selv om sykehusets nye HR-direktør de siste åtte årene har vært mest opptatt av luftfart, har han også god kjennskap til helsesektoren opplyser sykehuset Østfold i en artikkel. – Jeg gleder meg til å ta fatt på oppgaven, og det blir godt å jobbe hjemme i Østfold igjen, sier Thor Øivind Olsen fra Sarpsborg.

  • Jeg kan ikke tenke meg et mer spennende sted å jobbe, og jeg er kjempestolt over å få være en del av noe så viktig som det et sykehus er. Dette er en virksomhet med et tungt samfunnsansvar, sier han.

Thor Øivind Olsen kommer fra stillingen som HR-direktør i Widerøe. Før det var han personal- og organisasjonssjef, Avinor AS.

  • I Avinor jobbet jeg med ambulanseberedskap ved Avinors lufthavner. I den forbindelse samarbeidet jeg både med helse- og omsorgsdepartementet, Helsedirektoratet samt de ulike regionale helseforetakene og lokale sykehus. Dette arbeidet ga meg god kunnskap om samhandling innen helsesektoren.

Bred erfaring

Olsen har mange års erfaring som leder i ulike virksomheter, blant annet fra Borregaard og Jotne Industrier, før han begynte i Avinor. Han har erfaring fra lederroller og topplederroller i komplekse miljøer og sterkt konkurranseutsatt industri, samt erfaring fra offentlig virksomhet i omstilling.

  • I samtlige roller har jeg hatt ansvar for HR og HMS, også i de tilfeller hvor jeg har hatt linjelederroller. Dette er områder jeg brenner for, sier han.

Som HR-direktør vil han samarbeide med en rekke ulike fagmiljøer i sykehuset.

  • Vi må ha gode resultater for å kunne drive en trygg og god arbeidsplass, og jeg er opptatt av å vite hva linja forventer av oss og hvordan vi best kan støtte de ulike klinikkene i sykehuset. Samarbeidet med tillitsvalget og verneombud er svært viktig. Uten et godt samarbeid med dem, når vi ikke målene vi setter oss, sier han.

Her kan du lese mer via sykehusets nettsider