oktober 29

Håper Fredrikstad og Sarpsborg gir rundt 20 millioner kroner hver – det kan gi Østfold TO nye idrettshaller

Dersom Fredrikstad og Sarpsborg bruker rundt 20 millioner kroner hver, får begge kommunene en splitter ny innendørs flerbrukshall ved de videregående skolene Frederik II og Greåker. Det opplyser Østfold fylkeskommune i en artikkel.

-Mye for pengene

– For å si det slik: Her får kommunene og Østfold-samfunnet mye idrettshall for pengene, sier leder for kultur- og næringskomiteen Andreas Lervik i Østfold fylkeskommune.

Østfold fylkeskommune har sammen med kommunene Fredrikstad og Sarpsborg gjennomført et forprosjekt hvor det ses på mulighetene for å bygge interkommunale idrettsanlegg ved nye Frederik II videregående skole og Greåker videregående skole. Brutto byggekostnader er beregnet til rundt 258 millioner kroner ved Frederik II og rundt 168 millioner kroner ved Greåker.

Østfold fylkeskommune skal ta størstedelen av kostnadene – de som skal løse det fylkeskommunale behovet.

Videre løses deler finansieringen gjennom tilskudd av spillemidler. Og så vurderer altså Sarpsborg og Fredrikstad å bidra. Det vil være avgjørende for at prosjektene kan gjennomføres. Et interkommunalt samarbeid betinger nemlig at minimum to eller flere kommuner samarbeider om byggingen og minst 20 års drift av idrettsanlegget

Alternativene er to eller ingen idrettshaller

Derfor har det vært spesielt viktig å få klarhet i hvor stor andelen til de to kommunene blir.

Nå er forprosjektet gjennomført, og beregningene viser altså at byggingen av de to idrettshallene til sammen vil koste Fredrikstad og Sarpsborg 45 millioner kroner, altså rundt 22,5 millioner hver.

I tillegg beregnes årlige kostnader til forvaltning, drift og vedlikehold (FDV) til rundt 810.000 kroner per kommune. Det understrekes at fordelingen av FDV-kostnader må forhandles om.

Lervik presenterte beregningene på Quality hotell Sarpsborg under arrangementet Den store idrettshelga, i regi av Østfold idrettskrets, denne helga.

PLANER: Andreas Lervik presenterte forprosjekt for blant andre idrettspresident Tom Tvedt på konferansen i Sarpsborg 26. oktober. Foto: Østfold fylkeskommune

Politisk behandling

Saken skal før årsskiftet opp til politisk behandling hos de tre involverte partene. Næring- og kulturkomiteens leder Lervik er for fylkespolitikernes del klar for å bli med på spleiselaget, men poengterer at det er helt avgjørende at begge de to Nedre Glomma-kommunene blir med på satsingen.

– Vi kommer nok til å gi et samlet ja. Nå ligger ballen hos lokalpolitikerne i Fredrikstad og Sarpsborg. Trekker en av kommunene seg, faller begge prosjektene. Her er det faktisk to eller null idrettsanlegg som er alternativene, sier Lervik.

Dette skal hallene inneholde

Hva er det så Østfold-samfunnet får dersom de to hallene realiseres? Dette er det som er planlagt:

•Flerbrukshallen på Greåker vil inkludere blant annet en 200 meters løpebane, andre friidrettsfasiliteter samt arealer i midten i størrelse med en håndball/innebandy-hall.

•På et interkommunalt anlegg på nye Frederik II foreslås det håndball-/innebandybaner, basishall for turn samt andre treningsfasiliteter, blant annet for kampsport. Her vil det bli tribuner tilrettelagt for eliteserier i håndball og innebandy.

– Det er sjelden vi får sånne muligheter til å gjøre så store samfunnsløft sammen. Vi klarer det ikke hver for oss, men kan løfte stort i flokk. Østfold har, sammen med Oslo, landets laveste tetthet av idrettsanlegg per 1000 innbyggere. Dette har vi nå en gylden mulighet til å gjøre noe med. Det vil styrke både lokalsamfunnene, Nedre Glomma-regionen, Østfold, og etter hvert også Viken fylkeskommune, sier Lervik.

Aktuell link