oktober 29

Markerer Forsvarets minnedag..

Tradisjonen tro markeres Forsvarets minnedag første søndag i november. Siden 2007 har Forsvarets hedret de som har ofret liv og helse i tjeneste i eller utenfor Norge, da Forsvarets minnedag ble innført. Forsvarets avdelinger gjennomfører ulike markeringer fredagen i forkant, 2. november.

Inviteres

Alle veteraner, pårørende og andre, inviteres til å ta del i arrangementene i forbindelse med Forsvarets minnedag.

 «Trident Juncture»

Årets markering vil bære preg av at store deler av Hærens personell deltar på øvelse Trident Juncture.

Forsvaret har på ulike måter hedret dem som ofret liv og helse i tjeneste i og utenfor Norge under siste verdenskrig. I årene etter krigen har listen over omkomne og skadde i Forsvarets tjeneste under operasjoner og øving, stadig blitt lengre.

Dagen skal være en markering overfor pårørende og kolleger, herunder en utstrakt hånd til alle som bærer arr på kropp og sinn, som et resultat av tjeneste i Forsvaret, i utlandet eller her hjemme.

Hovedmarkering

Forsvarets hovedmarkering skjer søndag 4. november i minnelunden på Akerhus festning og med minnegudstjeneste i Akershus slottskirke.