oktober 29

«Nytt» friområde i Flåtaviken..

I Flåtaviken i Engelsviken er det etablert ny motorikkbane, bocciabane, volleyballbane og grillplass opplyser kommunen i en artikkel.

Samarbeid

Dette er et samarbeid mellom Engelsviken lokalsamfunnsutvalg og kommunen om å gjøre Flåtaviken til et mer attraktivt og brukt friområde

Foto via Fredrikstad kommune | aktuell link