oktober 30

Alle som har hjemmetjeneste eller trygghetsalarm i Sarpsborg får elektronisk nøkkelsystem

Sarpsborg kommune innfører et elektronisk nøkkelsystem for alle som har hjemmetjeneste og/eller trygghetsalarm. Dette for å sikre kvaliteten på nøkkelhåndteringen og for deres sikkerhet opplyser kommunen på sine nettsider.

Et elektronisk nøkkelsystem vil bli montert på døren til de som har hjemmetjeneste og/eller trygghetsalarm. Kommunen sender ut et brev til alle som har slike tjenester.

Nøkkelsystemet har vært testet ut ved Borgen, og snart skal de elektroniske låsene monteres i sentrum. Brukere som bor andre steder i Sarpsborg, vil bli kontaktet etter hvert.

Ansatte i hjemmetjenesten vil etter montering kunne låse opp døren med en elektronisk nøkkel som kommuniserer med låsen. Dette er et trygt og utprøvd system.

Hvis noen har en dør der det ikke kan monteres et elektronisk nøkkelsystem, vil det istedenfor monteres en annen løsning.

Praktisk informasjon om døren og nøkkelsystemet:

• Det blir ingen skade på døren når låsen monteres.

• Beboeren og eventuelt pårørende benytter egen nøkkel som vanlig

• Hjemforsikringen gjelder med samme vilkår fordi den opprinnelige låsen ikke endres

• Det er kun helsepersonell fra hjemmetjenesten som kan låse opp døren via en godkjent elektronisk nøkkel

Praktisk informasjon om montering/demontering:

• De gamle delene til låsen tas vare på av kommunen, og vil bli montert tilbake ved opphør av tjeneste. Døren vil bli akkurat som før uten synlige merker

• Kostnaden for monteringen betales i sin helhet av kommunen

• Selve monteringen/demontering av låsen blir utført av kompetent personale

• Du vil bli kontaktet av en representant fra Sarpsborg kommune for å avtale tidspunkt for montering/demontering

• Montøren vil vise legitimasjon

Aktuell link

Foto via Sarpsborg kommune