oktober 31

Kronikk: Om politiets innsats og oppgaver i forbindelse med nylig avholdte torgmøter i Østfold..

Politistasjonssjefene Beatrice Bøe (Fredrikstad) og John Kasper Hermansen (Moss) har skrevet kronikk om politiets innsats og oppgaver ifm. torgmøtene til Den nordiske motstandsbevegelsen i Østfold lørdag 27. oktober:

Misnøye

I forbindelse med at Den nordiske motstandsbevegelsen (DNM) holdt torgmøter i Moss og Fredrikstad lørdag 27. oktober er det uttrykt misnøye og forundring over at politiet tillot markeringene. Flere har også stilt spørsmål ved politiets ressursbruk.

Det er en grunnlovfestet rettighet å kunne samles på offentlig sted å fremsette sine meninger. En av politiets oppgaver er å beskytte denne grunnlovfestede retten.

Politiske markeringer er ikke søknadspliktige, men i medhold av Politiloven plikter den som ønsker å avholde en markering å melde fra om dette til politiet på forhånd. Det er bare anledning til å forby en slik markering dersom det det er grunn til å frykte alvorlige forstyrrelser av offentlig ro, orden og ferdsel, eller formålet med markeringen eller gjennomføringen strider mot loven.

Vi kan imidlertid sette ulike vilkår i medhold av Politiloven for å sikre at lovlige markeringer kan avvikles uforstyrret, og at de medfører minst mulig ulempe og hinder for offentlig ro, orden og ferdsel.

Om politiet – eller andre – liker innholdet i markeringene eller ikke kan vi ikke ta hensyn til i våre vurderinger – så lenge det er innenfor rammene av loven.

For å forbygge ordensforstyrrelser og angrep på ytringsfriheten – hadde politiet et stort nærvær i Fredrikstad og i Moss, samt på flere grenseoverganger mot Sverige. Vi stanset flere tilløp til håndgemeng og ordensforstyrrelser i begge byer, men i all hovedsak gikk lørdagens markeringer rolig for seg. Dette tilskriver vi politiets tydelige nærvær.

Beredskapen i Fredrikstad og Moss har påført Øst politidistrikt en ikke ubetydelig kostnad. Politiet er pålagt å beskytte den grunnlovfestede retten til å ytre sine meninger, og vi kan ikke velge hvilke markeringer som kan gjennomføres basert på kostnaden for sikkerhetstiltak. Politiet må planlegge beredskapen ut fra en helhetsvurdering rundt hva vi mener er nødvendig for sikre ytringsretten, samt å opprettholde ro, orden og sikkerhet.

Vi mener politiets høye og synlige beredskap i Fredrikstad og i Moss var nødvendig – også sett i ettertid.