november 05

-Passasjerene fortsetter å strømme til toget. Nye tall..

Etter årets åtte første måneder viser tallene at antall reiser med NSB fortsatt øker. NSB Persontog hadde ved utgangen av august 2018, 8,1 prosent flere reisende enn i samme periode i fjor opplyser selskapet i en oversikt.

NSB hadde 44 450 208 reiser de åtte første månedene i 2018, mot 41 131 781 reiser i samme periode 2017. NSB Gjøvikbanen hadde i samme periode 1 031 930 reisende, mot 979 000 reiser i samme periode 2017.

Gledelig

  • At veksten fortsetter år etter år, er svært gledelig, sier Arne Fosen, konserndirektør I NSB Persontog. – Det understreker at vi har et tilbud det er et voksende behov for og som folk benytter hver eneste dag. Det viser også at selv om mye omtalte arbeider på jernbanen over tid påvirker reisen, er toget et foretrukket fremkomstmiddel som kundene vender tilbake til, sier han. – At så mange tar toget, er viktig for miljøet og for å få den totale trafikken, særlig rundt byene, til å flyte godt, sier Fosen.

Økningen i antall reisende innebærer at det er til tider er mange ombord, særlig i rushtiden og spesielt på Østlandet. Da opplever folk dessverre at det er trangt om plassen. – Det kommer jevnlig nye tog på skinnene og vi jobber for å benytte de togene og de rutetidene vi har til beste for våre kunder, understreker persontogdirektøren.

For å få et enda bedre togtilbud er Bane NORs arbeider med en bedre infrastruktur helt avgjørende.

  • Den aller viktigste årsaken til fornøyde kunder er at togene kommer og går når de skal. Derfor er også kvaliteten på strømforsyning, signalanlegg og skinner avgjørende for kundene våre og for oss i NSB, avslutter Arne Fosen.

Oversikt utvalgte strekninger / NSB region Øst

Linje R 20 NSB Regiontog Oslo – Halden (Göteborg)

På NSB Regiontog på Østfoldbanen (Oslo – Halden) var det 8,3 prosent flere kunder de åtte første månedene i 2018, sammenlignet med 2017. 1 654 130 passasjerer reiste med NSB Regiontog i perioden.

Reisende på NSB Lokaltog på Østfoldbanen er ikke medregnet.

NSB Regiontog mellom Halden og Göteborg

Regiontog mellom Halden og Göteborg hadde 0,7 prosent flere kunder de åtte første månedene i 2018, sammenlignet med 2017. NSB hadde 164 610 passasjerer mellom Halden og Göteborg i perioden.

NSB Lokaltog i Osloområdet

NSB Lokaltog i Oslo-området hadde 9,0 prosent flere kunder de åtte første månedene i 2018, sammenlignet med 2017. 26 073 390 passasjerer benyttet NSB lokaltog i Osloområdet i perioden.

Stabekk – Moss

På NSB Lokaltog mellom Stabekk og Moss (L21) var det 3,8 prosent flere kunder de åtte første månedene i 2018, sammenlignet med 2017. Totalt er det registrert 2 205 690 passasjerer i perioden.

Skøyen – Mysen – Rakkestad

På NSB Lokaltog mellom Skøyen – Mysen – Rakkestad (L22) var det 16,4 flere kunder de åtte første månedene i 2018, sammenlignet med 2017. Totalt er det registrert 1 274 920 passasjerer i perioden.