november 07

Doktorgrad på kirurgisk behandling av ankelbrudd

På bildet – Markus George Naumann. Foto via sykehuset Østfold

Doktorgrad på kirurgisk behandling av ankelbrudd

Overlege Markus George Naumann i ortopedisk seksjon ved Sykehuset Østfold Kalnes, har tatt doktorgrad på operasjon av lukkede ankelbrudd.

Markus George Naumann som er overlege og forsker, har jobbet i Sykehuset Østfold i 13 år. Onsdag 31. oktober forsvarte han doktorgradsavhandlingen «Operasjonstidspunkt, komplikasjoner og funksjonelt resultat etter operativ behandling av lukkede ankelbrudd», under disputas på Rikshospitalet.

  • Disputas gikk kjempebra, så jeg er veldig fornøyd. Nå har jeg altså tatt doktorgrad, sier Naumann via sykehusets nettsider.

Fra skade til operasjon

Ankelen er et av de vanligste stedene å få bruddskader, og det finnes mange typer ankelbrudd. Det går ikke alltid like bra med alle ankelbrudd der beinbitene må opereres fast i en god stilling sammen med metallimplantater.

Naumann har sett tilbake i journalene og undersøkt:

  1. Sammenhengen mellom tid fra skade til operasjon og lengden på sykehusopphold etter operasjon, forekomst av komplikasjoner og selvrapportert funksjon over fire år etter operasjon
  2. Sammenhengen mellom sårinfeksjon og selvrapportert funksjon over fire år etter operasjon

  3. Forekomst av og risikofaktorer for implantatfjerning

Behovet for en ny operasjon med fjerning av metallimplantat og hvordan funksjonen blir på sikt, ser ut til å variere med faktorer som alder, kjønn, pasienten blir operert etter skade, og forekomst av sårinfeksjon.

I den retrospektive studien ble pasientene delt inn i tre grupper. De som ble operert mindre enn åtte timer etter ankelbruddet, pasienter som ble operert mellom åtte timer og seks dager, og de siste var pasienter som ble operert senere enn 6 dager.

Imponerende

  • Naumann har gjort et imponerende stort arbeid med å gjennomgå journaler på Sykehuset Østfold og Akershus for å se på hvordan ventetiden til operasjon påvirker resultatene hos pasienter med ankelbrudd. Resultatet av dette arbeidet vil være med på å påvirke hvordan vi behandler ankelbrudd i avdelingen, sier avdelingssjef Asbjørn Sorteberg i ortopedisk avdeling fornøyd.

Her kan du lese mer om tema på sykehusets nettsider