november 07

Opplæring på elektrosjokkvåpen snart ferdig i Øst politidistrikt

Foto via Politet / Øystein Stavdal Paulsen

Opplæring på elektrosjokkvåpen snart ferdig i Øst politidistrikt

Som del av et toårig prøveprosjekt i regi av Politidirektoratet, tas elektrosjokkvåpen i bruk ved flere enheter i Øst politidistrikt fra 1. januar 2019.

Enhetene som deltar er Fredrikstad politistasjonsdistrikt, Follo politistasjonsdistrikt og Ullensaker lensmannsdistrikt. Det er patruljemannskapene ved de nevnte enhetene som skal bære elektrosjokkvåpen, og alle gjennomgår et opplæringsprogram over to dager, med både teori og praktisk situasjonstrening opplyser Øst politidistrikt i en artikkel.

– Helt forferdelig

Instruktørene som forestår opplæringen har alle blitt utsatt for elektrosjokkvåpenet – frivillig. Det er ikke et tilbud som gis brukerne, blant annet begrunnet i HMS. En av instruktørene beskriver følelsen av å bli skutt som slik:

– Det er noe av det verste jeg har vært med på. Det var helt forferdelig de 5 sekundene det sto på. Men i motsetning til pepperspray, og batong som kan gi skader, kommer man seg kjapt på bena etter å ha blitt utsatt for elektrosjokk. De fleste skader oppstår som følge av fall fordi musklene lammes, forklarer han.

Spennende å delta

Politioverbetjent Ketil Frydenlund, politidistriktets fag- og opplæringsansvarlig for operative disipliner, synes det er spennende at Øst politidistrikt får delta i prøveprosjektet.

  • Vi vil forhåpentligvis få svar på om elektrosjokkvåpen kan være et nyttig og hensiktsmessig verktøy for politiet. Det er bra at vi får teste ut nye maktmidler, og gjøre egne erfaringer, sier Frydenlund.

Ikke lett å sammenligne med andre land

Flere andre land har utstyrt politiet med elektrosjokkvåpen. Frydenlund sier det nødvendigvis ikke er så lett å bruke andres erfaringer.

  • Ta Sverige, for eksempel, der politiet har vært permanent bevæpnet lenge. Det gjør noe med taktikken og maktpyramiden, og har betydning for når elektrosjokkvåpen kan være aktuelt å bruke. Det kan være nyttig å se til andre, men jeg det er like viktig å høste egne erfaringer, sier han.

Fakta om prøveprosjektet

Politidirektoratet gjennomfører et prøveprosjekt med hensikt å skaffe et solid kunnskapsgrunnlag om elektrosjokkvåpen som et potensielt maktmiddel i politiet. Dette skal lede til at POD blir i stand til å gi en klar politifaglig anbefaling i forhold til om dette bør innføres eller ikke.

Målet er å få svar på om elektrosjokkvåpen kan være et maktmiddel som kan redusere politiets bruk av potensiell dødelig vold (herunder skytevåpen). Videre er det interessant å finne ut om innføring av et slikt maktmiddel har annen påvirkning på politiets øvrige maktanvendelse.

POD har invitert politidistriktene Troms, Sør-Vest, Øst og Oslo til å forestå den praktiske utprøvingen av ESV. Utprøving starter fra 1.1.2019.