november 08

Det jobbes fortsatt med å sikre havaristen etter kollisjon mellom fregatt og tankskip

Den norske fregatten KNM Helge Ingstad og tankskipet Sola TS kolliderte i Hjeltefjorden, nord for Sture-terminalen i Øygarden kommune i Hordaland klokken 04.02, torsdag 8. november.

Torsdag ettermiddag:

Det jobbes fortsatt med å sikre havaristen (KNM Helge Ingstad) torsdag ettermiddag / kveld. Kystverket bistår og overvåker operasjonen, og har mobilisert i henhold til sitt planverk med tanke på å begrense omfanget av forurensning opplyser Kystverket i en artikkel.

Forsvaret leder bergingsoperasjonen, i tett samarbeid med Kystverket, slik situasjonen er per nå. Forsvaret fortsetter altså arbeidet med å sikre havaristen – før videre tiltak iverksettes.

Det er bekreftet at det har lekket ut ti kubikkmeter med helikopterdrivstoff. Forurensningspotensialet, altså det som er om bord i havaristen, er 380 kubikkmeter marin diesel, i tillegg til noe helikopterdrivstoff og noe bunker.

Med tanke på oljevernressurser – som mobiliseres for å begrense utslipp og ivareta miljøhensyn – er Kystverkets oljevernfartøy OV Utvær på veg til området, med beregnet ankomst til området rundt klokken 19.00 i kveld. Fra før er fartøy fra kystnær beredskap, med to oljevernsystemer, på plass, i tillegg til kystvakten og de interkommunale utvalget mot akutt forurensning (IUA). Det er også tilgang til oljevernutstyr fra Sture og Mongstad

Kystverket er mobilisert for, og forberedt på en eventuell oljevernaksjon, og fortsetter utover dette med å føre tilsyn og å gi bistand.

Status fra Forsvaret Kl 16.30:

  • Alle besetningsmedlemmer på KNM Helge Ingstad er nå samlet på Haakonsvern, der de blir ivaretatt av helsepersonell og får bearbeidet hendelsen.
  • Ingen fra besetningen vil være tilgjengelig for intervju med presse før tidligst fredag ettermiddag.

  • Fartøyet er fortsatt ikke stabilt, men ligger fast på 3 punkter under fartøyet. Sikringspersonell er på plass, men er ikke om bord. Pågående sikringsarbeid består av å etablere festepunkter på land og i skroget for trosser.

  • Bergingsmateriell er bestilt og på vei til havaristen.

  • Sjøforsvaret har tett dialog med Kystverket vedrørende det videre redningsarbeidet, herunder bergingsplan, utslippsplan og plan for miljøbegrensning.

  • Sjøforsvaret har inspisert skadene med undervannskamera.

Ekstrasendinger

NRK og Nyhetskanalen har fulgt hendelsen gjennom ekstra nyhetssendinger hele dagen.

NRK har mer om ulykken her

Foto via Forsvarets mediearkiv og Kystverket | aktuell link