november 08

Fredrikstad i rød sone

Fredrikstad FK pålegges å lage en handlingsplan for å tilfredsstille lisenskriterium opplyser Norges fotballforbund.

Likevel positiv

Den generelle utviklingen i Post Nord ligaen blir likevel betegnet som positiv. -Tallene til klubbene i PostNord-ligaen viser at ligaen totalt sett går med et lite underskudd, men utviklingen er positiv skriver forbundet i en melding.

Etter innføringen av klubblisens for herreklubbene på nivå tre i norsk fotball, har Norges Fotballforbund for første gang fått tilsendt halvårsregnskaper fra disse klubbene.

Tallene for første halvår 2018 viser at driftsinntektene i PostNord-ligaen er på 166 millioner, mens driftskostnadene er på 167 millioner. Etter blant annet inntekter og kostnader fra salg av spillere og fra finans viser resultatet et underskudd på 3,3 millioner. Tallene tar utgangspunkt i 25 klubber, siden tre av klubbene er 2. lag til klubber som spiller i Eliteserien.

Ikke overskudd

  • Selv om man ennå ikke evner å drifte med overskudd samlet som en liga, har det vært en positiv utvikling siden første gang NFF mottok regnskaper (årsregnskap 2016) fra klubbene i PostNord-ligaen. Den gang ble 12 klubber kategorisert i kategori I (rød kategori) i det finansielle oppfølgingssystemet (FOS), mens det ved siste rapportering var seks klubber som havnet i rød kategori. Siden man innførte FOS i de to øverste ligaene på herresiden i 2009 har man sett en positiv utvikling i økonomien hos disse klubbene, og det er den samme positive utviklingen man tror og håper man nå ser i PostNord-ligaen, sier klubblisensansvarlig Rune Nordhaug.
  • Vi opplever samarbeidet med både klubbene og divisjonsforeningen som konstruktiv og bra. Jeg tror alle ser nytten av å ha fokus på økonomi og bærekraft, fortsetter han.

Fredrikstad må utarbeide handlingsplan

Asker og Stjørdals-Blink må lage handlingsplaner for å gjenopprette positiv egenkapital, mens Fredrikstad må utarbeide handlingsplan for å komme opp igjen i gul eller grønn kategori i det finansielle oppfølgingssystemet. I tillegg jobber fortsatt Mjølner, Moss, Raufoss, Nardo og Skeid videre med sine handlingsplaner for å gjenopprette positiv egenkapital og for å komme seg opp fra rød sone i FOS.

Det er ikke krav om å gjenopprette positiv egenkapital i inneværende år i PostNord-ligaen, slik det er i Eliteserien, Toppserien og OBOS-ligaen.

Halvparten

  • Det er gledelig å se at halvparten av klubbene leverer positivt resultat første halvår, og så er det fortsatt en del klubber som må jobbe for å justere driften slik at kostnadsbasen ikke er høyere enn man evner å betjene. Ganske mange klubber har fortsatt negativ egenkapital, men man ser at klubbene jobber for å rette opp i dette. Rapporteringen etter første halvår kan gi oss grunn til å tro at klubbene i PostNord-ligaen har satt større fokus på økonomi. Det er enda litt tidlig å si, men det kan virke som om innføring av klubblisens på dette nivået var riktig, sier fotballpresident Terje Svendsen.

Aktuell link