november 08

Trident Juncture avsluttes – 9500 militære kjøretøy skal ut av landet

løpet av fire uker skal de militære kjøretøyene fraktes ut av landet. Det kan få betydning for trafikkavviklingen mange steder. Foto via Vegnett / Kjosvold, Forsvaret

| via Vegnett

Trident Juncture avsluttes – 9500 militære kjøretøy skal ut av landet

De neste fire ukene må trafikantene regne med militær kolonnetrafikk hver dag opplyser Vegnett i en artikkel.

Denne uken avsluttes feltøvelsen under NATO-øvelsen Trident Juncture 2018. Om lag 9.500 militære kjøretøy skal ut av landet igjen. Det skal skje på de samme vegene som under transporten inn i landet, men på kortere tid.

Transporten inn pågikk over åtte uker. Returen gjennomføres i løpet av fire uker. Det betyr at det blir militær kolonnetrafikk hver dag den neste måneden, og ikke i snitt annenhver dag som under transporten inn. Statens vegvesen ber trafikantene beregne ekstra kjøretid og være ekstra oppmerksomme.

De militære kolonnene kan bestå av inntil tolv kjøretøy. I mange tilfeller vil kolonnene operere i lavere hastighet enn øvrig trafikk.

Områder

Først skal styrkene returnere fra øvingsområdene til områdene de var i før feltøvelsen. Fram til 10. november vil det være mye trafikk mellom Røros og Elverum/Haslemoen, Folldal og Lesja, Drevsjø og Rena, Tynset og Haltdalen, Ulsberg/Berkåk og Orkanger, og Rindal og Stjørdal. Deretter skal kjøretøy og annet materiell transporteres til havnene i Fredrikstad, Åndalsnes, Orkanger, Hammernesodden og Fiborgtangen. Dette vil pågå fram til begynnelsen av desember.

Statens vegvesen forventer forsinkelser i trafikken i forbindelse med returtransporten.

– De militære kolonnene kan bestå av inntil tolv kjøretøy. I mange tilfeller vil kolonnene operere i lavere hastighet enn øvrig trafikk. Det betyr at det kan forventes forsinkelser på de berørte vegene, sier beredskapsrådgiver Tor Inge Løkhaug i Statens vegvesen.

Trafikantene oppfordres til å følge med Statens vegvesens nettsider for daglig informasjon om trafikkavviklingen.

– Og lytt til radio under turen, anbefaler Løkhaug.

Det kan forventes forsinkelser på de berørte vegene.

Statens vegvesen vil følge nøye med på trafikkavviklingen i de berørte områdene i ukene som kommer.

– Vegtrafikksentralene våre overvåker vegnettet kontinuerlig 24 timer i døgnet, og vi samarbeider tett med både politiet og Forsvaret, sier Halvorsen.

Vær, føre og uforutsette hendelser vil kunne påvirke vil kunne påvirke trafikkavviklingen.

Her kan du lese mer | Vegnett