november 09

Spar 22 720 kro­ner i ge­byr på ak­sje­spare­kon­to

Nå i november har du en unik mulighet til å bytte ut dyre og dårlige fond med bedre og billigere fond i en aksjesparekonto (ASK), og samtidig utsette gevinstskatten. Og aller viktigst: Det er mye å spare på å velge bort høye gebyrer på både aksjesparekonto og aksjefond, viser en undersøkelse fra Finansportalen.

‒ Mange er nok opptatt av gebyrene for selve aksjesparekontoen, men glemmer det som er betydelig viktigere for hvilken avkastning du kan forvente å sitte igjen med, nemlig gebyrene på fondene på aksjesparekontoen, sier Elisabeth Realfsen som er fagansvarlig for Finansportalen i en artikkel.

Penger å spare på gebyrer

Finansportalen.no har undersøkt gebyrene for aksjesparekonti. Undersøkelsen omfatter både gebyrene for selve aksjesparekontoen og gebyrene for de billigste fondene. Den er et tidsbilde, som ble utført i uke 43 i 2018.

‒ Undersøkelsen viser at for et sparebeløp på 200 000 kroner utgjør gebyrforskjellene 22 720 kroner over 10 år, mellom den dyreste og billigste aksjesparekontoen, kan Realfsen fortelle.

Sparebank1, SBanken, KLP, Nordnet og DNB er de billigste. Nordea er dobbelt så dyr som DNB.  Eika-bankene og Kron er også billige med tanke på gebyrer, men de har et annet konsept enn de øvrige og er derfor ikke med i oversikten.

Lønnsomt tross gebyr

Et mindretall av tilbydere tar gebyrer for å flytte aksjesparekontoen til en konkurrent.

‒ Gebyrer for å flytte kontoen til en annen leverandør kan virke konkurransehemmende, men foreløpig er gebyrene på et relativt lavt nivå. Vi vil følge nøye med på flyttegebyrene, sier Realfsen.

Fondsgebyrene viktigst

Forvaltningsgebyrene i fondene betyr mest for lønnsomheten. Disse gebyrene belaster de samme sparepengene år etter år, og har stor betydning i det lange løp. Aksjefond med svært lave gebyrer – indeksfond – gir derfor bedre avkastning enn de tradisjonelle aktive aksjefondene, viser en analyse gjennomført av Forbrukerrådet.

Bytt ut dårlige og dyre fond

Aksjesparekontoens skattegunstige overgangsregler var opprinnelig satt til nyttår, men er i praksis innskjerpet til å gjelde 15. desember. Aksjefond og aksjer du allerede eier kan flyttes inn på aksjesparekontoen innen fristen.

‒ Overgangsreglene er tidenes mulighet til å kvitte seg med dyre og dårlige fond, det vil si aksjefond med for høye gebyrer eller som taper mot øvrige fond, sier Realfsen.

– På grunn av børsens langvarige oppgang har også de fleste dårlige fond gitt avkastning som er skattepliktig. Disse fondene kan innen nyttår byttes ut mot billigere og bedre aksjefond uten å utløse skatt. Den utsatte gevinstskatten videreføres og gir en renters-rente-effekt, og dermed økt avkastning, sier Realfsen.

‒ Første steg er å opprette en aksjesparekonto, deretter flytte fondet inn på kontoen innen 15. desember, helst i løpet av november da bankene har tekniske utfordringer med overgangsordningen. Når overføringen er utført, kan det være fornuftig å selge dyre fond og erstatte dem med fond med lavere gebyrer, oppfordrer Realfsen.

Aktuell link | flere data | sammenligning

Foto via Forbrukerrådet