november 12

Ingen streik i idretten: Abelia fornøyd med meklingsresultatet.,

– Vi er godt fornøyde med at meklingen førte frem, og at klubbene nå kan fortsette sitt arbeid, sier Abelias advokat Thomas Urdal Johnsen i en melding mandag kveld.

Enighet

I kveld ble det enighet i meklingen mellom NISO og Abelia/NHO Idrett om Fotball-, håndball- og ishockeyoverenskomsten. Overenskomsten omfatter alle organiserte arbeidstakere som er ansatt som spillere i tariffbundne klubber innen fotball, håndball og ishockey.

Da partene forhandlet 10. september og 15. oktober, ønsket Abelia en videreføring av overenskomsten siden den har fungert godt og det samtidig ikke har vært noen tvister i løpet av tariffperioden. Det ble imidlertid brudd i forhandlingene, og saken ble sendt til mekling.

– Vi hadde et ganske utfordrende utgangspunkt, men begge parter har vært villige til å bevege seg i meklingen, og vi er glade for at vi nå kom til enighet, sier advokat Thomas Urdal Johnsen som har vært forhandlingsleder for Abelia/NHO Idrett.

Enigheten innebærer:

• Spørsmål om minstelønn og karriereforberedende tiltak blir ikke en del av overenskomsten, men partene sender en anmodning til blant annet de ulike særforbundene om å vurdere disse punktene.

• Det blir en ny bestemmelse i overenskomsten om spillernes mentale helse.

• Det blir en ny bestemmelse om doping og kampfiksing i overenskomsten, som viser til gjeldende regler i idretten.

• Bestemmelsen om reisetid er omformulert.

– Med endringene vil dette fortsatt være en overenskomst som er godt tilpasset alle tre idretter som er omfattet av den. Det viktigste for oss er at klubbene nå kan fortsette sitt gode arbeid som tidligere, sier Johnsen.

Abelia

Abelia er NHOs forening for kunnskaps- og teknologibedrifter med over 2150 medlemsbedrifter og 48.000 ansatte over hele landet. Medlemmer omfatter bedrifter i blant annet IT, telekom, undervisning, forskning, konsulenttjenester, kreative virksomheter, idelle organisasjoner og idretten.

Foto via Abelia